fredag 14 januari 2011

Autism, ADHD, allergi, astma och andra folksjukdomar av mat!?

Diagnoserna passar som "handen i handsken" till läkemedelsindustrins alla erbjudanden om fantastiska mediciner samtidigt som läkarna erhåller de godaste måltiderna och de "bästa" utbildningarna...

Astma och orkeslöshet
Simmaren Lars Frölander berättar om sin orkeslösa kropp och sin allergi mot klor - allt utvecklat ur en intolerans mot mjöl- och mjölprodukter samt känslighet för bland annat mandlar. Tack vare en förändring av kosten, med coachning från en kinesolog, blev han så pass mycket friskare att han började ta hem simningen, och alla dess vinnarpokaler, igen, tack vare de ökade krafter, ökade syreupptag och det friskare liv som den anpassade kosten gav honom!

http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=1149414

Tvåkönade barn med fetma, inlärningssvårigheter och andra beteendestörningar 
- tack vare alla våra kemikalier! Se filmen Underkastelsen
I Efter Tio med Malou kan Du möta Eva Röse och Stefan Jarl som berättar om Stefans nya film Underkastelsen  - en film som visar vad som väntar våra barn och barnbarn OM vi inte gör någonting NU! Ett kemikaliesamhälle som vuxit fram sedan andra världskriget... kemikalier som vi antog inte var farliga för oss människor...

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/efter_tio?title=vara_barn_fods_fulla_av_kemikalier&videoid=1105650

Autism, allergi, astma, sömnsvårigheter, fetma, aggressioner m.m. av mjölk och mjöl
I Efter Tio med Malou kan Du möta familjen bakom boken Kärnfrisk familj där de berättar om hur deras som, som insjuknat i autism, blev frisk genom att de lade om kosten - något som även resulterade i att deras astma, sömnsvårigheter, övervikt, depression, aggression etc. sakta men säkert försvann från familjens lidelser och beteenden...


http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/efter_tio?title=sa_blev_de_familjen_karnfrisk&videoid=1105711

Dålig mat och stress m.m. framkallar barn och unga med beteendeavvikelser som feldiagnostiseras
Slutkommentaren blir att dålig mat och stress m.m. kan vara en av bakomliggande orsakerna till att barn och unga utvecklar beteendeavvikelser som blir feldiagnostiserade som neuropsykiatriska eller psykiatriska funktionshinder... något som man då behandlar med mediciner i stället för att inom loppet av några veckor, genom en livsstilsförändring, prova möjligheterna till ett friskare liv och en ökad livskvalitet!
Diagnosen borde vara proteinintolerans, PI, i stället för dessa medicinbundna diagnoserna som i dag har byggts fram inom psykiatrin!

Inga kommentarer: