torsdag 13 januari 2011

ADHD-medicinering, inga bevis för att det hjälper...

Sorry boy... men det finns inga bevis för att det hjälper... dels så skriver psykolog Lundström om det i Svenska Dagbladet...och dels skriver andra om det, om olika mediciner, som inte hjälper, men att kosten och rörelsen kan hjälpa desto bättre i stället, i Näringsmedicinsk tidskrift nr 1/2011 sid. 4-6, sid. 9-10, sid 14-19 och sid. 21, där Du även kan finna hänvisning till forskningsartiklar http://www.naringsmedicinsktidskrift.se

Inga kommentarer: