Diet vid adhd, autism, depression etc.

Den anpassade kosten, diet, ger oss friskare barn - dokumenterad effekt finns längst ned på sidan!
Den anpassade kosten ger möjligheter till att ge oss friskare barn, ju tidigare vi börjar desto större är möjligheterna för barnet att återhämta sig helt - att bli frisk!

Den anpassade kosten kan reducera köerna till logopeder, dietister, sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabilitering samt psykiatri samtidigt som de barn som VERKLIGEN har behov av denna spetskompetens får mer tid av dessa och samtidigt som kostnaderna för vård och omsorg kan sjunka ganska så drastiskt inom loppet av tio till tjugo år - medan "vi nördar" lär oss HUR och VARFÖR kosten har så stor betydelse för det fysiska och psykiska utförandet/beteendet och måendet!!!

Kunskaperna om den anpassade kostens betydelse kan minska antalet barn med adhd, autism, depression, läs- och skriv- samt koncentrationssvårigheter, ångest, kryp i benen, sängvätning etc. etc. mycket drastiskt!

Den anpassade kosten ger nervsystemet möjligheter fungera bättre eftersom obalansen återställs och kroppens biokemi kommer i balans - balansen är förutsättningen för att signalsubstanser, hormoner och annat i kroppen skall fungera så pass bra att de fysiska och psykiska förmågorna skall komma i balans så snart som möjligt. Den anpassade kompensationen och rörelsen hjälper till att öka förutsättningarna för barnet att bli så frisk som möjligt!

Obalans i biokemin ger obalans i beteendet - barnet utvecklar avvikande beteenden som diagnostiseras! Avvikande beteenden, både fysiska och psykiska sådana, kan minskas genom den anpassade kosten som hjälper barnet komma tillbaka till ett friskare liv med en ökad livskvalitet! Läs mer om hur kost/diet, rörelse och kompensation kan förändra ditt och ditt barns vardag på min nya hemsida/blogg!

Här har du en del av bevisen och förklaringarna;

Länkar till forskningsartiklar;

  2 kommentarer:

  Anonym sa...

  Det finns svenska barn som blivit helt friska från autism med hjälp av kostomläggning. I ett fall var det en helt annan svamp än candida och barnet tålde till att börja med ingenting nästan. Båda dessa barn har föräldrar som har mycket bra ekonomiskt ställt som kunde ägna sig åt detta på heltid vilket krävdes. INgen av de här föräldrarna vill gå ut offentligt. Barnen är nu så friska att man inte kan se att de haft mentala defekter och de har höga betyg i skolan och kommer förmodligen att bli höginkomsttagare.
  Autism och diet är vekrligen en klassfråga. Boktips Barnet i glaskulan och speciellt kapitlet om Benjamin också ett barn i samhällets översta skick som blivit frisk och det har kostat tid pengar och detektivarbete också det en gosse som inte bara var känslig mot mjölkprodukter gluten socker och soja utan här var också en skelettdiet, dyrt detektivarbete och hemmaarbete.

  neuropedagogen sa...

  Många metoder finns och många föräldrar som inte har råd utan tack vare böcker som Kärnfrisk mat, Mat för barn och unga med autism och ADHD, NU räcker det etc. har möjligheter ta sina barn till ett mycket friskare liv än vad den svenska sjukvården i dag förmår.

  Från att ha mycket svåra symptom, som vid ASD (Autism Spectrum Disorder), schizofreni, psykos, ångest etc. till att bli bra mycket friskare men kanske inte helt riktigt hundra frisk är än dock något som gör många föräldrar mer nöjda med livet och förenklar vardagen för både barnet, syskonen, föräldrar och övrig närmiljö - värt varenda sekund att lägga ned så mycket resurser som man har möjligheter till. För en del går det fortare att ta sig ur de avvikande beteendena medan det tar längre tid för andra ;-)