måndag 8 april 2013

Autism med svår oro och ångest kan dämpas med hjälp av Anpassad Djupmassage


Behandlingsresultat vid Anpassad Djupmassage

Häromdagen kom ett mail från en kollega, som bara ville berätta att den ungdom med symptom som i dag räknas in under svår autism (ASD), vars mamma jag givit råd till några dagar innan, uttryckt att hon var så tacksam för all hjälp hon fått. Hon hade kramat om min kollega, medan tårarna rann, och berättat hur jag hade visat henne hur man kan göra för att lugna. Mamman var förundrad över att något så enkelt gav en så god effekt! 

Vad var det jag informerat mamman om?


Jag hade endast informerat mamman om att hennes barns oro, ångest och svåra avvikande beteenden med största sannolikhet kan bero på störningarinom området känsel, Human Haptic Perception – störningar som uppstår tack vare de opioida peptider, andra gifter och brister som vi i dag omger/ger våra barn och ungdomar. Jag berättade att huvudaktören, med största sannolikhet, är de opioida peptider som bildas vid en proteinintolerans mot mjölk-, mjöl- och sojaprodukter – något som orsakar irritation och obalans i tarmen, vilket i sin tur orsakar obalans i biokemin och bland annat en svullen hjärna som känns som inlindad i bomull.


Föräldrarna berättade att de redan hade påbörjat en förändring av kosten, men inte fullt ut utan tagit ”ett steg i taget” och definitivt inte till 100 procent. Svåra symptom från de opioida peptiderna, som barn kan få i sig genom att ”bara smaka en bit” i kombination med alla de mediciner barnet nu fått under några år gav, för mig, märkbara symptom på förgiftning – av psykiatrin kallad vid namn som svår oro och psykos.
Det visade sig att under dagen hade både en bit av rulltårta och en bit av gluten-smörgås slunkit in i munnen. Visserligen hade ungdomen fått spotta ut det men vid svår intolerans kan det ge en mycket negativ effekt på biokemin - en obalans som avspeglar sig i beteendet!


Jag informerade sedan mamman om att det de just nu kan göra, vid svår oro, är att ge sitt barn, nu närmare 16 år, Anpassad Djupmassage. Jag visade henne hur och berättade om varför samtidigt som jag informerade om att man vid svår oro, för att dämpa ångest och behov av att banka och slå, på ett mycket enkelt sätt kan använda sig av det ”sjungande eller pratsamma bolltäcket”. Det var det bolltäcket mamman hade använt sig av!

Orsak till acne och mörk hud under/runt ögonen
Acne och/eller mörk hud runt ögonen skvallrar oftast om att ditt barn är intolerant mot mjölk - precis som oro och ångest samt andra så kallade neuropsykiatriska symptom skvallrar om att! Se gärna filmen som jag nämner här nedanför!

Orsak till oro och ångest
Kombinationen, att inte känna in sin kropp och den egna rörelsen ordentligt pga av att de opioida peptiderna "bedövar systemet" - jämför med alkohol, morfin, andra droger eller då du bedövats vid tandläkarbesök eller domnat bort i ditt ben etc. - och den coctail-effekt opioida effekter kan få tillsammans med vissa mediciner, kan bidra till en enorm utveckling av oro och ångest! Ju svårare proteinintolerans desto svårare ångest! Se gärna filmen om "MAT?"

Orsaker till behov av att banka och slå
Behov av att banka och slå samt ta alldeles för hårt i saker och om andra personer beror ofta på att barnet/ungdomen har en nedsatt förmåga känna in den egna kroppen och den egna rörelsen - således den obalans i biokemin som uppstår av de opioida peptiderna, andra gifter och brister stör den här funktionen.


Jag blir glad över att enkla små råd och tips kan ge barn och unga med föräldrar ökad livskvalitet, ökad glädje!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Djupmassage och dylika saker behövs oftast inte om man anävnder en vettig diet.Finns exempel på föräldrar som inte lämnat till förskolan utan stannat hemma och jobbat heltid med kostomläggning(den är effektivast om man tar kontroll över den själv som förälder och förskolan är inte längre en säker miljö för barn speciellt inte för de med särskilda behov). Ofta behövs det mer än bara gluten mjölk och sojafri diet. Noggranna iakktagelser av barnet och dess reaktioner behövs. Men fullföljer man bara det i tidig ålder behövs i många fall inga andra åtgärder. Hårt för habiltieringspersonal och andra som livnär sig på våra funktionshindrade barn kanske när vi avskaffar funktionshindren. Men barnen får sina liv som de har rätt till.

Sussie Olofsson sa...

Hej Anonym!
Naturligtvis behöver man inte köra Anpassad Djupmassage när man lagt om kost och barnet har blivit friskare men dessvärre möter jag allt för många barn och ungdomar som i god tro tror på vad läkaren säger och då fortsätter med kost och mediciner - läkarna har ju sagt att det inte går att förändra genom kosten! De är dessa föräldrar jag vänder mig till - att ha ett verktyg att använda sig av kan många gånger vara skönt så länge inget annat finns att ta till eller i det akuta skedet ;-) I det akuta skedet kan detta vara ett alternativ till ångestdämpande medicinering.
I sak håller jag med dig; förändring av kost förändrar balansen i biokemin och därmed förändras barnets beteenden, både fysiskt och psykiskt men dessvärre går det inte alltid så fort som man vill och ibland har föräldrarna inte ens råd stanna hemma från jobbet även om de skulle vilja! Så länge läkarna inte ser detta som förgiftnings- och bristtillstånd så kan föräldrarna ej heller bli sjukskrivna för att vara hemma och ta hand om sitt barn på bästa sätt.
Så frågan är, hur många barn och unga skall offras innan läkarkåren tar sitt ansvar och ger information om vilka andra möjligheter till behandling eller bemötande som finns!?

Anonym sa...

Vi har lite delade uppfattningar och du är ju en samhällets representant då du jobbar inom psyk. MIn erfarenhet är att man som förälder nogsamt skall akta sig för att bli sjukskriven söka hjälp hos socialtjänsten med mera. Att seriöst få ett barn friskt från autism är ingen barnlek och det är ingen situation då man ska utsätta sig för granskning av samhället. Har en i bekanstskapskretsen som gjort ett hästjobb. Hon har varit hemma med sitt barn utan betalning från samhället. Av sekretessskäl går jag inte in på hur hon försörjde sig. Men det gick inte att ha barnet på förskola under den perioden. Det krävs ett engagemang och en så ren kost att det går inte att föreställa sig om man själv inte varit i den situationen. Barnet uppvisar inga symptom i dag och det blir tom ifrågasatt om ens autismdiagnosen funnits.
Susanne Davidsson är en mamma som öppet gått ut och berättat hur hennes barn blivit friskt genom kost och homeopati. Det ligger rätt nära den här berättelsen. Men jag tror nog att du redan måste känna henne om du har de intressen du har. Men du luktar lite samhälle och sjukvård jag blir lite misstänksam faktisk.

Sussie Olofsson sa...

Kära Anonym!
Dina ord "du är ju en samhällets representant då du jobbar inom psyk." och "du luktar lite samhälle och sjukvård jag blir lite misstänksam faktisk." stämmer ju eftersom jag arbetat inom vård och omsorg under närmare 45 år nu - jag har sett dess uppgång och ser nu dess fall, nedåt, sakta men säkert. Jag har försökt, på olika sätt och vis, föra fram vikten av anpassad kost (basen i kroppens uppbyggnad) och anpassade rörelseaktiviteter i kombination med anpassad kompensation för de dolda funktionshinder som en felaktig kost kan utveckla. Jag har fått känna av hur hierarkin styr och hur barns och ungdomars rätt till information om andra metoder tystats ned. Jag har varit med under den period då habilitering för barn och ungdomar rustats ned i takt med att diagnostisering och medicinering i kombination med specialpedagogik och samtalet lyfts upp som de enda möjligheterna till en ökad livskvalitet. Så visst, det är klart att jag "luktar lite samhälle och sjukvård" - men för den sakens skull är jag inte för det som i dag sker inom sjukvård och omsorg. Det är en av anledningarna till att jag startade upp mitt bloggande för si så där en fem, sex år sedan - för att föräldrar med barn skall få möjligheter till information om vilka alternativa metoder det finns till ett friskare liv, utan mjölk-, mjöl-, soja- och sockerprodukter mm. i kombination med kosttillskott och rörelseaktivitet <3

Anonym sa...

Då undrar jag har du fullt ut följt en riktig process där ett barn haft en riktig autismdiagnos som du sett på papper skriven så som den ska skrivas. Har du sedan följt hur det barnen blivit friskt?
Har du sen varit med om hur det ifrågasatts hur det barnet överhuvudtaget haft en autismdiagnos. Nu menar jag inte att du ska ha följt youtube klipp där små barn visas upp som apor på cirkus. Jag menar har du verklig erfarenhet i verkliga livet. Det är ingen barnlek och det handlar om långt mer än att ta bort några livsmedel. Det handlar om den industirtillverkade maten överhuvudtaget. Lämnar du läkarintyg på förskola att ett barn ska ha mjölk soja och glutenfri diet kan det plötsligt få glutenfritt mjöl men med vetestärkelse vilket är minst lika illa.
Förstår du innebörden i att skydda ett barn medan det läker. Ifrågasätter du tillräckligt det samhälle som du själv är en del av. Förstår du att det finns föräldrar som kämpat och nått resultat utan samhällets hjälp? Har du förstått hur föräldrar kan hotas av socialtjänst med mera när de bara tar ansvar för sina barn? Finns det något i den psykiatriska vården tycker du som gör det försvarbart att arbeta där? Skulle jag behöva vägledning skulle jag söka det från människor som inte vänder sig till utan ifrågasätter samhället så som det ser ut i dag.

Sussie Olofsson sa...

Kära Anonym,
om jag inte hade följt processen hos barn med autism eller hos barn som har andra human haptiska perceptionsstörningar som leder till andra neuropsykiatriska diagnoser, genom egen erfarenhet och genom att ta del av andras erfarenhet, så hade jag nog inte kunnat skriva så mycket på min blogg om detta.
Jag tar det inte som någon barnlek, jag har startat den här bloggen för att försöka medvetandegöra föräldrar och personal som arbetar med dessa barn och ungdomar om att det finns andra vägar att gå än genom ex diagnostisering, medicinering, samtal och pedagogik...
Du frågar om jag förstår innebörden av att skydda ett barn medan det läker och frågan ter sig, för mig, lite märklig i och med att jag inte driver något behandlingshem... och att arbeta inom den psykiatriska vården innebär att man får insikt om hur den fortfarande inte tagit till sig något om varken kostens eller rörelsens eller kompensationens betydelse för dessa barn och ungdomar samtidigt som jag förhoppningsvis kan öppna upp ögonen för en del av dessa föräldrar som vårdar sina barn där ... kan du tipsa om något ställe i Sverige där man arbetar så här så tar jag tacksamt emot dina tips medan min förhoppning är att vården snart måste börja svänga eftersom de snart inte kan stå emot de kunskaper som välver fram ...
Rom byggdes inte på en dag och för mig låter du som en mycket missnöjd förälder - jag hoppas att du finner de rätta vägarna för just dig och ditt barn medan jag strävar på med att försöka berätta för så många som möjligt att det finns möjligheter till ett friskare liv genom kost, kosttillskott, rörelse och kompensation som anpassats utefter barnets speciella behov ...