fredag 3 februari 2012

MEDICINERING vid ADHD och depression hjälper inte i längden!


Idag sjunker medicineringen ned i åldrarna! Ett litet barn som inte sover eller som gnäller och skriker och sätter sig på tvären riskerar hamna i medicineringens klor allt - möjligheterna bli friskare genom anpassad kost och rörelse bör provas långt INNAN man provar medicinering. I det akuta skedet kan dock medicinering vara befogat i en del av fallen!
Ritalin verkar, liksom antidepressiva, inte på lång sikt
Likt att antidepressiv medicin inte verkar på lång sikt har det visat sig att även Ritalin har samma effekt, det fungerar kortsiktigt... möjligen kan vi använda dessa mediciner i det akuta skedet (OM vi inte lyckats genom alla förebyggande åtgärder som vi BÖR använda oss av långt innan barnet/ungdomen blir sjukare!) för att lägga om barnets/ungdomens livsstil och där med öka möjligheterna till en ökad livskvalitet, ett friskare liv!

Pillret gör inte våra barn och unga friskare - tvärtom!
En studie som publicerades 1999 visade att medicin var effektivare än beteendeterapi och var enligt professor Peter Jenssen den bästa studie som någonsin gjorts på planeten Jorden, den så kallade MTA-undersökningen.
Socialstyrelsen var inte långsam med att haka på denna studie och menade att det krävdes verksamheter som skapar förutsättningar för att medicinering kan bli tillgänglig vid behandling av ADHD - ökningen av antalet barn som fått diagnos och medicinering lät inte vänta på sig; från 2000 barn år 2000 till 25 000 barn år 2011!

Klar och tydlig information om att medicinering är en kortsiktig lösning som inte hjälper i längden
Samma forskarlag publicerade så en uppföljningsstudie 2007 som visade att det finns inget som indikerar att medicin är bättre än inget alls i ett längre perspektiv! Man fann att centralstimulerande medel kortsiktigt mildrade barnens beteenden och långsiktigt fanns inga sådana effekter - en information som måste göras mycket klar för föräldrarna!

Andra riskfaktorer vid medicinering mot ADHD
Studien visade även att barnen fick en minskad aptit och minskning i tillväxt relaterad till medicineringen som visat sig hämma bildandet av tillväxthormoner. Man fann även att många av barnen oftare brukade alkohol och annan stimulantia i jämförelse med kontrollgruppen  samt att det fanns ett starkt samband mellan utskrivning av ADHD-mediciner och begynnande kriminalitet bland 11-13 åringar. En annan studie från 1986 visar att över hälften av de 24 ungdomar som behandlats för överaktivitet med centralstimulerande påvisat en vävnadsminskning i hjärnbarken- centralstimulantia orsakar en långtidsverkande minskning av dopaminfunktionen i hjärnan och död av dopaminproducerande hjärnceller vilket i sig orsakar behov av ständigt höjda doser av centralstimulantia. På lång sikt förlorar medlen helt sin effekt och leder till ökade symptom!


Källa: Harald Blombergs häfte "Vem behöver Concerta?

Ovarsam medicinering kan ta livet av barn och unga med ADHD och liknande funktionshinder
Neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser är, inte allt för sällan, ett samlingsnamn för olika symptom som oftast uppstår pga av en förändring i biokemin - förändringen beror på de gifter och brister som våra barn och unga i dag får genom den kost vi ger dem... helt omedvetet ger vi barn och unga av den mat som de blir sjuka av, mat som mjölk, mjöl och soja samt allt för mycket socker! Symptomen som uppkommer av detta behandlar våra läkare med en blandning av olika mediciner, en cocktail som man ALDRIG forskat på, en cocktail som tar död på många barn och unga!

Sindre, som blev svårt sjuk av kosten, blev friskare med hjälp av kosten - se sex/sju minuter in på filmen MAT eller PILLER?


Antidepressiva mediciner är mindre effektiva än daglig rörelse, motion!
"Innan man började använda dagens moderna antidepressiva läkemedel kunde även patienter med riktigt svår depression - så svår att de blev inlagda på sjukhus - räkna med att bli friska. Den depressiva perioden gick till slut över". Men de antidepressiva läkemedlen förde sedan med sig att, även om vissa blev bättre och depressionen släppte snabbare, återfallsfrekvensen steg markant!
Studier Dukes universitet i slutet av 1990-talet visar att endast motion ger friskare patienter, efter tio månaders behandling, än vad antidepressiv medicinering alternativt antidepressiv medicinering kombinerat med daglig rörelse, motion, gör!


Andra riskfaktorer vid medicinering mot depression
De biverkningar, risker, som finns när man medicinerar mot depression, och återkommer i den vetenskapliga litteraturen är att man kan gå från vanlig, unipolär depression till bipolär depression och vid långtidsbehandling med antidepressiva - d.v.s. fem till femton år - riskerar individen få en nedsatt kognitiv förmåga!

Källa: Näringsmedicinsk tidskrift Nr 1 2011

SLUTA köpa denna kost - köp ren mat, utan mjölk-, mjöl-, soja- och sockerprodukter - ge ditt barn möjligheter tillfriskna NU!

Den anpassade kosten, diet, gör våra barn och unga friskare!
Återigen får jag slå ett slag för att den anpassade kosten har en dokumenterat god effekt på barn, unga och vuxna med symptom som skulle kunna klassas som neuropsykiatriska eller psykiatriska!  I den anpassade kosten ingår kosttillskotten som en självklarhet för att ge barnet möjligheter få tillgång till de goda byggstenarna som kroppen är i behov av för att få en god funktion i kropp och knopp!
Läs gärna mer om detta här i min blogg - mer fakta finns att hämta under mina specialsidor!
Hjälp ditt barn hitta rörelseglädje genom roliga lek- och fritidsaktiviteter - kombinera med den anpassade kosten och se möjligheterna till ett friskare liv genom denna livsstilsförändring som kan bli värd sin vikt i guld för dig och ditt barn!

Kombination anpassad kost och rörelse ger våra barn och unga möjligheter tillfriskna snabbare!
ADHD eller depression eller vilka symptom bär du på!? Med största sannolikhet är det symptom på en biomedicinsk obalans orsakad av de gifter och brister vi i dag omger oss av!
Det är sagt förut men jag säger det igen; kombinationen anpassad kost och anpassad rörelse, dagligen, ger möjligheter till att ditt barn, och även du själv, tillfrisknar inom loppet av tre till  sex månader! Sedan är det bara att följa kosten om man vill försöka hålla sig någotsånär frisk! Dessa studier visade även att det finns ett starkt samband mellan förbättrat humör och aerobisk kapacitet!
Således innebär detta att god fysisk hälsa kan minska risken för depression!

Sorgliga nyheter om KRAFTIG ökning av medicinering mot ADHD
"Den största ökningen står gruppen 20 – 24 år för. I den gruppen har ökningen bland kvinnor varit 344 procent och bland män 302 procent. Trots den stora ökningen är det inte den åldersgruppen som får mest läkemedel utskrivna. Den vanligaste åldern för pojkar att medicinera mot ADHD är 10–14 år."

Källa: accent

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hej! Jag blir lite ledsen när jag läser dina ganska tvärsäkra inlägg utan förstahandreferenser. Man kan inte hänvisa till någons häfte... Har själv ett barn med ADHD som fungerar oehört väl på en låg dis Ritalin. Han får genom den tabletten möjlighet att kunna koncentrera sig i skolan känna att han kan presteera och inte är ett dumhuvud. Tror inte alls att det är så svart och vitt som du vill beskriva, det finns individuella variationer. Ni är alltför många som ger och föräldrar till barn med ADHD dåligt samvete för att vi inte äter rätt eller låter barnen röra sig tillräckligt eller på rätt sätt. SKulle gärna vilja läsa orginalreferenser till det du hänvisar till för att själv kunna bedömma den vetenskapliga kvaliteten på genomförda studier. Hälsning Pernilla

neuropedagogen sa...

Kära Anonym!
Alla människor har rätt att välja, du liksom jag, ingen kan tvinga någon men vi kan påverkas av andra människor, jag liksom du, samt att vi kan påverkas enormt mycket genom den reklam som i dag sänds ut via media... helt omedvetet kan vi välja saker vi kanske inte skulle ha valt om vi hade vetat...

OM jag hade vetat det jag vet i dag så hade jag (med den kunskap jag i dag har om den över- representation av protein-intolerans som finns inom vår släkt plus den jag själv bär på) ALDRIG givit mina barn den kost jag gav dem under deras uppväxt och jag hade ALDRIG givit dem något annat en färska vaccinationer samt inte alls så tidigt som jag tillät dem få sina konserverade vaccinationer...

"orginalreferenserna" finner du bland annat OM du går in och kikar på de källor jag hänvisar till (se i och under text!) och om du går in och kikar på exempelvis http://www.npif.no/index.php?name=Forskning%2FADHD.html samt http://www.npif.no/index.php?name=Forskning%2FAutismespekteret.html

Vill du ha en del medlemmars egna berättelser kan du kika på http://www.npif.no/index.php?name=Medlemmenes_historier%2FChristoffer_-_en_fjern_gutt.html

Jag rekommenderar dig även att läsa boken om "Kärnfrisk familj" samt se på Malous programserie om "Det vita giftet" på "Efter Tio"

Gå dit hjärtat leder dig! Känner du att du gör rätt när du väljer att ge ditt barn medicin så gör det! Själv kan jag känna mig lite ledsen över att jag inte kunde ge mina barn möjligheterna att få lov känna om just deras kropp och knopp kunde få lov må bättre genom en annan kost...

Proteinintoleransen kan orsaka att symptomen smyger sig på, sakta men säkert, i olika takt och med olika symptom, beroende av vilken biokemi individen bär på... med tiden kommer vi att lära oss mer om proteinintolerans, andra gifter och brister och deras inverkan på våra beteenden!

Personligen har jag genom min blogg bara en önskan om att INGEN skall behöva gå så länge som jag fick gå, i 45 år, innan de får reda på att det finns möjligheter känna på OM just deras kropp och knopp kan bli friskare NU!

neuropedagogen sa...

Hej igen, du Anonyma moder!
Den "broschyr" som du irriterar dig över, som jag har som en av de källor jag hänvisar till här, kan du gå in och läsa i och vända dig till Dr Harald Blomberg, som skrivit broschyren med goda källor som referenser!

Lyssna gärna till Dr Mark Hyman på http://youtu.be/vOEXldRNxcA!

Hör gärna av dig om du undrar över något mer!

Lycka till dig.

Mona sa...

Vetenskapliga studier är oftast inte så vetenskapliga har jag kommit fram till. Enda riktiga sättet att ta reda på om det är sant är att prova själv. Jag har gjort det och min son som fick diagnosen ADHD förra året har med hjälp av kostomläggning, kosttillskott, Harald Blombergs rytmiska rörelseträning, avgiftning och Elhindra gått från deprimerad och aggressiv till en oftast glad och normal tonåring. Själv har jag sluppit ont i magen, ont i knäna och en hel massa andra besvär som jag dragits med i många år. Jag bloggar om vår resa mot ett friskare liv. Den som blir ledsen eller får dåligt samvete att läsa om att ADHD-mediciner är farliga och beroendeframkallande ska fråga sig varför. Tycker inte du neuropedagogen skuldbelägger utan informerar; detsamma försöker jag göra på min blogg. Jag tycker det är tragiskt när våra barn och unga mår så dåligt och så många inte vill gå till roten med problemen utan bara döljer symptomen med läkemedel. Att inte fler ifrågasätter alla allergier, diabetes långt ner i åldrarna, explosionen av autismspektradiagnoser? Jag har själv inte gjort det förrän nyligen och skuldbelägger ingen, är bara glad att jag lyckats rädda min son och att jag själv är på väg att äta mig frisk och det gör att jag vill dela med mig av mina erfarenheter.

neuropedagogen sa...

Hej Mona!
Kloka ord från en medmänniska som varit med lite, sitter på egen beprövad erfarenhet! Dina ord väger tungt om man jämför dom med vad Dr Karl Reihelt och Dr Geir Flatabö sade på BAN! konferensen, januari 2010 i Stockholm; det bästa sättet är att prova sig frm, i minst tre månader, genom att utesluta mjölk-, mjöl- och sojaprodukter till 100% samtidigt som man reducerar intag av socker och andra smakförstärkare rejält och tar de kosttillskott som hjälper till att bygga upp nervsystemet igen eftersom de prover man i dag tar inte går att lita på till 100%!
Tack för din uppmärksamhet angående information i stället för att skuldbelägga! Informationen på denna blogg syftar till att visa barn och unga med psykisk ohälsa att möjligheterna till ett friskare liv finns genom den anpassade kosten/diet och rörelsen!
Du har så rätt med det ökade antalet folksjukdomar allt lägre ned i åldrarna - vi bör ifrågasätta VAD är det som händer och VARFÖR!? Du räknar även upp de nya folksjukdomarna!
HÄRLIGT höra att du lyckats rädda din son samtidigt som du själv blivit friskare!
Haralds rörelseschema är bra - personligen föredrar jag anpassad stimulering via lek- och fritidsaktiviteter!
Kärlek till dig och din son <3