torsdag 26 mars 2015

Uppdaterad medicinsk kunskap nödvändig vid ADHD, ASD/AST etc.

Enbart bedömning av symptom har föga lett till goda behandlingsresultat!

Inga kommentarer: