måndag 10 januari 2011

Autism, ADHD eller "bara" beteendeavvikelser orsakade av gifter och brister?Gifter och brister leder till beteendestörningar
Balansen i kroppen är avhängigt av hur nervsystemet fungerar – gifter och brister skapar obalans i våra kroppar och våra barn är känsligare än vad vi vuxna är samt våra barn växer upp i en tid då det finns helt andra förutsättningar för en obalans än vad det fanns för femtio till sextio år sedan. Obalans i våra jordar som orsakas av konstgödning och snabb utsugning av mineraler m.m. vid allt för hård produktion, processad mat[1] som genomförts under industrialiseringens tidevarv, påverkar vår kost och övriga miljö negativt och de grundämnen som är nödvändiga, för att exempelvis vårt nervsystem skall kunna fungera optimalt, påverkas negativt. På så sätt förändras vår inre miljö betydligt mer negativt än om vi jämför med för femtio, sextio år sedan. Denna negativa påverkan avspeglas mest markant i våra barns negativa utveckling av beteenden, men även i våra egna[2].

I dag vet vi exempelvis att gluten är en av de största bovarna till inflammatoriska processer i tarmen[3] och kasein är en av de största bovarna till astmatiska tillstånd[4] samtidigt som vi vet att kvicksilver (finns som stöd i de flesta av våra vacciner)[5] kan ha en negativ effekt på vår tarmflora[6] – tillsammans kan detta ha en mycket negativ effekt på vår tarmflora och utbytet av näringsämnen. Kombinationen, uselt med grundämnen i våra jordar och det vi således stoppar i oss samt för mycket kasein och gluten, i kombination med de gifter vi omger oss med (exempelvis kvicksilver, flamskyddmedel m.m.), kan stöka till det enormt mycket i våra barns kroppar. I Näringsmedicinsk tidskrift[7] kan vi läsa att ”All åsamkan på naturen blir därmed en åsamkan på oss själva.”

Överföringen av nervsignaler, den så kallade neurotransmissionen, är av vikt för våra barns, och vår egen, mentala hälsa. Neurotransmissionen i sig är beroende av en balanserad inre miljö, vilket bland annat innebär att de ”ingredienser” som behövs för att tillverka neurotransmittorer - de signalämnen som för runt informationen i våra kroppar (serotonin, dopamin, noradrenalin, acetylkolin och glutamat) - tillförs via det våra barn, och vi själva, dricker och äter.
Om det vi dricker och äter innehåller brister kan vi balansera upp dessa brister med hjälp av olika kosttillskott, en del av dem nämns i detta kapitel, samtidigt som vi sakta men säkert, på olika sätt, kan avgifta[8] våra kroppar från en del av dessa gifter - jag kommer att nämna några av dessa gifter i detta kapitel.
Genom att ge våra barn och unga, som har störningar inom området känsel, vilket vi kan bedöma genom att tolka deras beteenden, en anpassad kost med kosttillskott, kan vi sakta men säkert hjälpa våra barn och unga komma i en bättre balans – en god balans utvecklar ett gott beteende. Vid svårare fall kan vi ta hjälp av en näringsfysiolog, kinesolog, dietist eller kostvägledare som har kunskaper inom området proteinintolerans, kvicksilverförgiftning och andra liknande orsaker till beteendeavvikelser.

Känt är att näringsobalanser kan vara en av de bidragande orsakerna till störningar i humör och beteende[9] och att diagnoserna, som sätts på dessa beteenden, har många överlappningar. Exempel på detta kan vara att ångest ofta syns tillsammans med depression. Känt är även att brist på neurotransmittorer – som ditt barn, eller du själv, således kan få av de gifter och brister som vi i dag riskerar utsätta oss för allt mer – är ett vanligt problem vid förstämningssyndrom och beteendestörningar.[10] Många av oss vet även att depression är ett klassiskt exempel på detta, där en stor del av de som lider av depression, inklusive bipolär sjukdom, tycks ha behov av att få balans i den inre miljön för att deras signalämnen skall komma i en bättre balans. Balansering kan ske med hjälp av en individuellt anpassad kost och kosttillskott samt via daglig, individuellt anpassad, sensorisk stimulering som kan erhållas genom massage, lek- och fritidsaktivitet - mer om detta finns att läsa på olika ställen i min blogg.


[1] Läs böckerna Maten och folksjukdomarna, Den hemlige kocken, Äkta vara – läs mer under Kapitel 10 Vad skall jag äta?
[3] Uttalat av bl.a. den kinesolog som hjälpte simmaren Lars Frölander att få krafterna åter, läs även forskningsartiklar under ex. www.npif.no
[4] Uttalat av ayryweda terapeuter, kinesologer (se punkt 3), läs mer på www.npif.no
[6] Läs hur tarmfloran kan balanseras upp med hjälp av bl.a. tarmbakterier på www.neurozym.com 
[7] Näringsmedicinsk tidskrift nr 1/2011, sid. 3
[8] Läs mer om avgiftning, detox, på nätet.
[9] Läs mer om detta i Näringsmedicinsk tidskrift nr 1/2011, sid. 14
[10] Läs mer om förstämningssyndrom och beteendestörningar i bl.a. Näringsmedicinsk tidskrift nr 1/2011

Inga kommentarer: