måndag 24 januari 2011

Autism, vaccinationer, ADHD, Strattera, Concerta och forskningsfusk

Mångfald kan leda till helhet... helhet kan leda till mångfald i bemötandet!

De svenska journalisterna lyfter i dag fram påståendet om att forskaren Andrew Wakefield fuskat och därmed att hans forskning, som visar att vaccinationer skulle kunna vara en av de bidragande orsakerna till autism, är osann, vilket en journalist avslöjat genom sin undersökande journalistik. Dessa uttalanden/påståenden, om detta fusk, lyfts fram i bl.a. Upsala Nya Tidning, http://www.unt.se/sverige/forskare-dras-in-i-fuskharva-1214331.aspx och i Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenska-forskare-granskas_5886091.svd#tw_link_widget

Även Annica Dahlqvist blir fundersam över vad som är sant eller inte
http://blogg.passagen.se/annikadahlqvist/entry/har_m%C3%A4sslingsvaccin_%C3%A4nd%C3%A5_koppling_till

Forskningsfusk bakom Strattera, Concerta och Socialstyrelsens rekommendationer?
Frågan är nu NÄR tänker journalisterna lyfta fram det påstådda fusket bakom forskningen om bl.a. Strattera och Concerta. Den svenske skribenten Janne Larsson har granskat och skrivit om detta, och kringgående fusk, på http://www.jannel.se/#post1 och på http://jannel.se/Krim-amfetamin-propaganda.pdf - ingen rök utan eld, varken från vaccinering eller medicinering! Ytterligare en länk, till ett av skribentens verk, är http://www.2000taletsvetenskap.nu/jannel.htm

Epegenetiska faktorer kan spela in
Enligt nya rön, så kallad epegenetisk forskning, pekar det mot att våra gener bl.a. kan stänga av och sätta på, i olika miljöer, vilket skulle kunna medverka till att en del barn blir mer, och andra mindre, känsliga mot bl.a. vaccination och medicinering - så, forskning i all ära men glöm inte att beprövad erfarenhet, även från föräldrar, bör beaktas.

Samtidigt skulle jag vilja påstå att ljusa, lätt rödhåriga barn, verkar vara mer känsliga en andra barn... emedan det, med största sannolikhet, finns en hel del andra så kallade epegenetiska faktorer/orsaker bakom känsligheten för bl.a. kvicksilvret i vaccinationer.
Världsomspännande grupp med "case" från föräldrar ger mångfald åt beprövad erfarenhet
Personligen ämnar jag försöka starta upp en världsomspännande grupp, där vi föräldrar som sett våra barn förändras i samband med sin vaccinationsperiod - en förändring som lett till påtaglig överkänslighet för stimuli via berörings- och/eller balanssinnet samt stimuli via ljus, ljud, lukt och smak samt svårigheter med att känna in stimuli (påtaglig underkänslighet för stimuli) via smärta (djup) och/eller balanssinnet samt stimuli via den egna egna rörelsen, vilket i sin tur medfört nedsatt förmåga till att automatisera rörelsen - går samman och dokumenterar vilka förändringar vi noterat vad gäller våra barns välmående och beteenden i samband med vaccination-en/-erna.
Vad denna över- respektive underkänslighet ställer till med i vardagen skriver jag om längre ned på sidan.

Syftet med gruppen är att tillräckligt många "case" skall kunna ge så pass stor betydelse bakom orden "beprövad erfarenhet" att de kan "slå ut" orden "evidensbaserad forskning"!

Målet är att den världsomspännande gruppen skall kunna rädda en del av de barn som riskerar gå in i bl.a.autism - dessvärre kommer en del barn, under tiden, inte kunna hindras från denna risk.

Är det någon som kan tänka sig att hjälpa till? Hör, i så fall, av Dig till mig!

Överkänslighet för stimuli påverkar bl.a. "bara" förmågan att kunna bete sig som andra i vissa kläder, inför viss beröring, i gruppen, i rummet med fläktar, vid matsituationen, inför ljudet från dammsugaren, inför besöket hos tandläkaren eller doktorn etc.

Underkänslighet för stimuli påverkar bl.a. "bara" förmågan att känna in och automatisera rörelsen, vilket i sin tur "bara" påverkar förmågan att exempelvis knäppa knappar, skära, hälla, skriva och läsa men även funktioner som att gå, simma och springa kan påverkas och vi pratar då om motoriskt klumpiga, eller omogna barn (dock kan man inte vara omogen hur länge som helst - då går det över till beteckningen störning) - allt kan vara beroende av bl.a. hur stor störning kvicksilvret (eller andra gifter och brister) åsamkat barnets nervsystem.

Skall vi över huvud taget bry oss?
Vi kanske också skall fråga oss varför vi överhuvudtaget skall bry oss innan tillräckligt många barn blivit drabbade och givit så pass betydande mängd bakom orden "beprövad erfarenhet" så det får möjligheter "slå ut" orden "evidensbaserad forskning"!?
Mitt svar är att jag bryr mig och jag önskar att inte ett enda barn till skall drabbas av dessa åkommor - åkommor som kan ses som beteendeavvikelser - varken genom vaccination, proteinintolerans, andra gifter eller brister!

Inga kommentarer: