måndag 31 januari 2011

Skarp kritik mot särskoleplacering


Felaktig placering av barn i särskola - efter utredning av psykolog!
Petter berättar att det var svårt bli placerad i särskolan, i Älvsbyn, och Petters mamma förlitade sig på utredningen, samtidigt som hon förbannar sig över alla som inte slagit larm över att de kände att det var fel!

Kommunen är ytterst ansvarit - trots att de inte har resurser göra en utredning som är rättvisande! I dag larmar man även om köerna i Lysekils kommun, inom grundskolan, där barn får vänta i fyra år på en basutredning! Utredning av psykolog saknas medan den pedagogiska och medicinska utredningen håller måttet... men VAD säger att en psykolog kan bedöma barnets speciella behov av kompensation och stimulering när barnet har en nedsatt förmåga till att känna in och automatisera den egna rörelsen - en förmåga som är av vikt redan i förskoleåldern, då man skall sjunga och hänga med i rörelsen vid Imse Vimse Spinel, och senare upp i åren då man skall automatisera sitt-, läs- och skrivrörelsen samt hänga med i gymnastikens alla rörelser!? HUR förklara psykologen barnets speciella behov av kompensation och stimulering till positivare utveckling i just dessa moment!?

Nej mina damer och herrar, så länge ni glömmer bort den kompetens som finns bland de terapeuter som bedömer förmåga individens förmåga känna in och automatisera den egna rörelsen i den grova och fina rörelsen, nämligen arbetsterapeut, logoped och sjukgymnast, så kommer information om barnets speciella behov att kompensera och stimulera dessa områden att kvarstå!

Psykolog och specialpedagog i all ära - men helhet i bedömningen krävs för att barnets speciella behov skall kunna utredas och bemötas. När barnet väl har fått detta behov tillgodosett, vilket går att tillgodose inom loppet av någon månad, kommer barnet att känna "jag kan - jag duger - fast så här i stället" samtidigt som barnets självförtroende kommer att få energi och växa sig starkare för var dag som går.

Våra barn med speciella behov är värda ett bättre omhändertagande än vad de i dag får! Våra barn är vår framtid och vi är skyldiga ge dem en värdig framtid!

Inga kommentarer: