onsdag 10 oktober 2007

DAMP, ADHD, dyslexi, Schizofreni och "Fiskfettsyror och hjärnan"

Brist på fettsyror kan vara en av de bakomliggande orsakerna till DAMP, ADHD, läs- och skrivsvårigheter, schizofreni m.m.
Blir Du nyfiken och vill förkovra/skola Dig lite mer i ämnet, läs "under denna länken;"

Fiskfettsyror och hjärnan (1)

I kombination med proteinintolerans eller andra gifter (färgämnen, smakförstärkare, kvicksilver etc.) kan det naturligtvis påverka hjärnans utveckling, och därmed vårt beteende, än mer negativt!

Inga kommentarer: