tisdag 9 oktober 2007

ADHD och Autism av ProteinintoleransVarje dag kan vi lära oss något nytt!

Mina erfarenheter, som jag byggt upp i gott samarbete med min kollega, av att arbeta med de små microrörelserna, de rörelser som är snabba och precisa och krävs för att utveckla en automatisering i bl.a. sittandet, skrivandet, läsandet, skärandet m.m. har visat oss ända fram till att de kan påverkas negativt av att vi äter produkter som vi har svårigheter att bryta ned. Det leder till perceptionsstörningar som med ett enklare ord kan kallas känselstörningar eftersom det handlar om de områden som vi känner in oss själva och vår omvärld med!

Sådana produkter kan vara mjölk, mjöl och soja - mjölkintolerans, mjölintolerans och sojaintolerans. Andra produkter som kan inverka negativt på de små microrörelserna är andra gifter såsom färgämnen, smakförstärkare, kvicksilver, socker m.m.

En störning, av dessa gifter, på nervsystemet påverkar inte endast motoriken och förmågan att känna in den egna rörelsen negativt utan även förmågan att känna in balans och beröring samt ljus, ljud, lukt och smak kan påverkas negativt!

Dessa störningar leder till att vi får en över- eller underkänslighet för stimuli via led- och muskel-, balans- och beröringssinnet samt via ljus, ljud, lukt och smak påverkar utvecklingen av det fysiska och psykiska beteendet negativt! Vi utvecklar beteenden som avviker från barn och ungdomar i samma ålder som oss själva; beteenden som vi idag sätter namn på i form av diagnoser. De flesta diagnostiseras som Neuropsykitriska Funktionshinder.

Proteinintolerans

Inga kommentarer: