måndag 2 januari 2012

VAD beror ADHD på!?

Märkligt! Inte ett ljud om kosten!?
I Sydsvenskan skriver man att "Adhd uppstår i ett komplicerat samspel mellan arv och miljö. Intensiv forskning pågår för att hitta samband och orsaker. Här är några tänkbara förklaringar till att barn och ungdomar får adhd" och anger sedan fem olika orsaker, möjligheter till vad som kan orsaka ADHD:

1. Genetik, ärftlighet. Cirka 75 procent av orsakerna till adhd förklaras med genetiska förändringar i hjärnan - låt mig påpeka att proteinintolerans kan vara genetiskt och att denna kan vara en av de bidragande orsakerna till att individens nervsystem påverkas och orsakar avvikande beteenden ! Och vid en proteinintolerans kan vi, med största sannolikhet, få "trasiga gener"!

2. Kemikalier. Det finns rapporter om blyförgiftade befolkningar där det har varit vanligare med koncentrationssvårigheter. Studier på dräktiga möss och råttor som utsätts för gifter har visat att deras avkommor får sämre motorik och beteendestörningar - låt mig påpeka att vi redan vet, genom studier och forskning, att kvicksilver, flamskyddsmedel, bekämpningsmedel, färgämnen, socker, andra smakförstärkare mm. ger beteendestörningar; avvikande beteenden!

3. Försenad utveckling - låt mig påpeka att en försenad utveckling kan bero på de gifter (punkt 1. och punkt 2.) samt de brister (omega-3, vitaminer, mineraler etc.) som vi i dag utsätter våra barn och unga för!

4. Skillnader i vård och samhälle. Andelen barn och ungdomar med adhd-diagnoser varierar stort mellan länder - låt mig fundera över HUR många procent av barnen som lever inom The Blue Zones, och i andra länder där man inte har mjölk- och mjöl- samt sojaprodukter som "nationalrätt", som har ADHD eller liknande symptom som härrör till neuropsykiatriska diagnoser!?

5. Påverkan i fosterstadiet - låt mig påpeka att inte enbart virusinfektioner utan även en kost som inte ger barnet den biokemiska balans som är nödvändig för att barnets nervsystem, och därmed beteenden, skall fungera normalt, kan påverka barnet under fosterstadiet!

Andra riskfaktorer är om mamman utsätts för hög stress när hon är gravid- antioxidanter kan vara "ett nödvändigt ont" i vår stressiga tid; inte enbart stress, av mycket att göra, utan stress i en kropp som utsätts för gifter och brister som den i egentlig mening inte är rustad för att ta hand om och bryta ned!


VAD beror ADHD på!?  - skall vi fortsätta förneka kostens betydelse för Friskare barn och unga NU!?

Inga kommentarer: