fredag 23 december 2011

Över 90% av barn med autism har sensoriska avvikelser

Det är egentligen inte så märkvärdigt, efter som gifter och brister påverkar nervsystemet negativt, vilket innebär att dessa brister och gifter "ligger och stör" och nervsystemet och vi får en negativ inverkan på våra sinnens förmågor att förmedla information på ett klart och tydligt sätt. Egentligen inte svårare än att förstå att giftet alkohol påverkar nersystemet negativt - precis som de opioida peptiderna gör vid en proteinintolerans! Tar vi bort proteinerna, således mjölk-, mjöl- och sojaprodukter, så tillfrisknar 70-80% av barn med autism (så länge ingen annan bevisat motsatsen)!

Störningarna visar sig i form av beteendeavvikelser - symptom som vi sätter namn på i form av bland annat neuropsykiatriska diagnoser!

Inga kommentarer: