måndag 12 december 2011

Vi är känsliga varelser - som påverkas av kost, rörelse och jordning


Dan Uhrbom skriver att "vi är alla ganska eller helt likvärdiga andligt/själsligt sett. I varje fall tror jag ingen är varken bättre eller sämre, oavsett mentala problem, yrke eller dylikt. Det fysiska däremot är beroende av näring och frihet från slagg, kemikalier, strålning etc till exempel för att signalsubstanserna både skall kunna produceras bra och att de skall kunna förflytta sig genom klustret av hjärnceller tillfredsställande snabbt.

Egentligen ser jag ingen direkt gräns mellan mentalt och fysiskt, för varje nervcell är ett liv i sig med andlig individuell påverkan. Även fraktalmönstret kan påverkas i och bland DNA, nervceller och nervcellernas klusterbildning. Klustret förändras dynamiskt efter olika varierande behov/uppgifter som skall utföras/förmedlas. Det är fascinerande att se hur nervcellerna rör sig likt individer för att utföra det dynamiskt avsedda. Vaccinationer kan störa dylika funktioner, men även orsaka förändringar i informationsstrukturen - liksom näringsbrist, strålning, kemikalier, radioaktivitet, slagg, ljud, tankar etc. kan göra.

Vi är oerhört känsliga varelser, vilket är en fördel för det mesta - när vi förmår hålla oss i harmoni med allt. Vi har många, många faktorer som stör harmonin på alla möjliga och omöjliga sätt.

Recept:
Bort med vetandet och in med kunskaper så kommer förståelsen och då fixar vi det. Albert Einstein sa bland annat att "Vi måste ändra vårt sätt att tänka, om vi skall lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka".

Så bort med laktos, gluten, sötningsmedel, livsmedelskemikalier, skräpmat
och strålning. Inför oförstörd näring, bra probiotika, lite motion och jordningslakan.

Ytterligare effekter kan uppnås genom att analysera prover från blod, hår, urin, avföring tills man finner avvikande faktorer eller ämnen. Kompensera sedan detta efter förstånd.

Lek, dans, massage, sång, hantverk stärker individen efterhand.

Orsak och verkan brukar råda i vårt fysiska livsrum, och väl är väl det...

Allergi kan försvinna med hjälp av att enbart utesluta citronsyra - mången erfarenhet säger oss att allergi, astma och eksem mm. kan försvinna, avta, med hjälp av anpassad kost, diet!

Inga kommentarer: