måndag 12 december 2011

ADHD ökar explosionsartat


Förnekelse av beprövad metod enormt resursslöseri både för barnet och samhället
Förnekelsen av vilka möjligheter det finns för barn och unga med neuropsykiatriska och psykiatriska funktionshinder, bland annat ADHD, autism, depression och psykos, att bli friskare genom den anpassade kosten och rörelsen, gör att dessa kunskaper inte når fram till de barn och unga med föräldrar som skulle kunna tänka sig prova på andra metoder än enbart samtalet och medicineringen i kombination med skolans kunskaper om kompensation mm.

Förnekelsen - att kunskapen om den här metoden tystas ned av den svenska sjukvården - strider inte enbart mot Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och de mänskliga rättigheterna utan även mot FN:s konvention för funktionshindrades rättigheter, Agenda 50, och mot FN:s barnkonvention!


Metoden spar på individens och samhällets resurser

I kombination med den individuellt anpassade kompensationen (som skall vara lika självklar som att få använda glasögon eller hörapparat) kan den nedtystade metoden med största sannolikhet ge cirka 60-70% av barn och unga med psykisk ohälsa, symptom som i dag ofta klassas som neuropsykiatriska (bl.a. ADHD och autism) eller psykiatriska (depression, ångest, psykos, schizofreni etc.) men även "vardagliga" saker som acne, eksem, astma och allergi möjligheter att bli betydligt friskare inom loppet av tio månader! 

Metoden är så pass säker att du kan lovas det mesta av pengarna åter om man inte tillfrisknar!
Metoden kan kombineras med fortsatt medicinering - men tillfrisknandet medför att behov av medicinering avtar och, i de flesta fall, upphör. Möjligen blir det en katastrof för både läkemedelsindustrin och psykiatrin, som hävdat att det är symptomen som är en diagnos som kräver medicinering - men för individen blir det en seger att kosten och rörelsen förändrar symptomen och den ökade livskvalitet blir, med största sannolikhet, värd att bevara genom att vänja sig vid denna livsstilsförändring; den anpassade kosten och rörelsen!

I Sverige kan du bland annat få hjälp till ett friskare liv genom anpassad kost och rörelseaktivitet här!ADHD+ökar+explosionsartat

Inga kommentarer: