måndag 12 december 2011

Forskarna oeniga om vad dyslexi är och vad det beror på

Förödande okunskaper om kostens och rörelsens inverkan förmåga till automatisering

Så länge vi inte inser att den anpassade kosten och den anpassade rörelsen i kombination med den anpassade kompensationen är av största vikt för att motverka en negativ utveckling av läs- och skrivsvårigheter med dess katastrofala följder, utanförskapet - så länge kommer även läs- och skrivsvårigheter bland barn och unga att skjuta i höjden!

Okunskapen och förnekelsen kostar barn och unga samt samhället enorma resurser
Barn och unga hamnar i utanförskap samt samhället belastas med helt onödiga utgifter för vård inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst och kriminalvård på grund av att sjukvården medverkar till att tysta ned de kunskaper som finns om den anpassade kostens och rörelsens betydelse! I tystnaden hägrar ett enormt vinstintresse; utbildning av läkarna genom läkemedelsföretagen, besparing av professioner såsom arbetsterapeuter, sjukgymnaster och logopeder genom att enbart lyfta fram betydelsen av samtalet och medicineringen!

Inga kommentarer: