torsdag 5 januari 2012

Korta köerna till barn- och ungdomshabilitering samt psykiatri NU!

Autism, ADHD, Aspergers syndrom eller "bara" PI, proteinintolerans!?
Praktexemplet på hur positivt det fysiska och psykiska beteendet - som påverkats negativt av de opioida peptider som blir när individen inte kan bryta ned proteinerna i mjölk-, mjöl- och sojaprodukter - är Ethans, och andra barns, recovery from autism!

Korta köerna till barn- och ungdomshabilitering samt psykiatri NU!
 Se hur positivt Ethan's motoriska utförande (fysiska beteende) förändras både i armar och ben men framförallt i munnen inom loppet av tre veckor samtidigt som hans medvetande höjs till en nivå som heter duga från att ha varit helt bortkopplad på grund av dessa opioida peptider och deras morfinliknande effekt på nervsystemet! Kan det visas på ett bättre sätt att till och med träning genom rörelse (arbetsterapeut, logoped och sjukgymnast) kan bli ett minne blott och de terapeuter som sysslar med detta kan då fokusera på de barn som verkligen är i speciellt behov av rörelseträning - köerna till barn- och ungdomshabilitering samt till barn- och ungdomspsykiatrin kan kortas enormt snabbt och effektivt!

VAD väntar vi på!? Är vi rädda för att läkemedels- och livsmedelsindustrins enorma vinster kommer att störta hela samhället samman av detta eller VAD är det som gör att det tystas ned!?

Redan 1997 förde Dr Alexandra Richardsson ut budskapet om omega-3 och det goda behandlingsresultat det gav på bland annat sömn-, koncentrations-, läs- och skrivsvårigheter mm. VAD händer inom sjukvården!? Ingenting! Inte förrän läkemedelsindustrin kommer med sina "goda mediciner" för dessa barn och unga händer det något OCH de medicineras nu till den "milda grad" med den ena medicinen efter den andra! Redan som sexåring kan du få tre till sex medicintabletter om dagen... mycket lättare att svälja ned än lite omega- i dubbel dags dos samtidigt som du kan fortsätta ge ditt barn det som det blir sjukt av: maten med mjölk-, mjöl-, soja- samt mängder med socker i!!!

Inga kommentarer: