lördag 1 december 2012

Qb Test, vinstintressen och diagnostisering av ADHD


Synd att apparaten, Qb Test, används i ett syfte som inte gynnar våra barns och ungdomars hälsa
Qb-testet, där en infraröd kamera registrerar patientens rörelser och mått på aktivitet, uppmärksamhet och impulsivitet visar egentligen på OM det råder en obalans i biokemin - en obalans som bland annat kan "ligga och störa" på området känsel, Human Haptisk Perception - MEN här används inte apparaten för att lägga om kost och daglig rörelseaktivitet samt ge underlag för barnets speciella behov av kompensation och därmed en ökad livskvalitet som leder till en ökad psykisk hälsa! Ack nej! HÄR används Qb-test för att fastställa diagnos och medicinering!

Barnets förmåga till rörelse och mått på aktivitet skvallrar om barnets förmåga att känna in den egna kroppen och den egna rörelsen, få ett motoriskt minne och därmed förmåga till automatisering av röreslen!

Barnets förmåga till uppmärksamhet är beroende av barnets förmåga att automatisera rörelsen - således förmåga att känna in den egna rörelsen, få ett motoriskt minne och därmed kunna automatisera rörelsen!

Impulivitet påverkas bland annat av opioida peptider (vilka har en morfinliknande effekt på nervsystemet) och av barnets att automatisera den egna rörelsen...

Synd att apparaten, Qb Test, används för att gynna girigheten

OCH när man sett på filmen om Systemfel som hotar världen förstår man mer VARFÖR de finner ringa intresse av att informera om att NÄR man lägger om barnets/ungdomens dagliga kost/diet, kosttillskott och rörelseaktivitet samt låter barnet kompensera sitt dolda funktionshinder så finns det möjligheter för 70-80% av dessa barn och ungdomar att få en ökad psykisk hälsa, ökad livskvalitet inom loppet av några månader!

Inga kommentarer: