tisdag 4 december 2012

Han uppfann Hercules, var beroende av mjölk och utvecklade neuropsykiatriska symptom

Howard var den man som bland annat tog fram och utvecklade det kända planet Hercules! Filmen om hans liv, den film som för oss in i verkligheten av HUR en människa kan påverkas av den proteinintolerans de bär på utan att varken den drabbade eller omgivningen förstår att det är mjölken det beror på! Han själv, Howard, tror han håller på att bli tokig och andra, runt omkring honom ser att han har blivit tokig. Han drar sig undan mer och mer, dricker mer och mer mjölk... blir mer och mer tokig. Det är dessvärre inte många som förstår nu heller - här finns en förening och en man som förstår!!

Howard utvecklade symptom som kan tolkas som neuropsykiatriska - med största sannolikhet skulle han i dag fått diagnosen Aspergers syndrom med OCD (tvång) - symptombild som Leonardo Di Caprio levererar på ett suveränt skickligt sätt! Den bakomliggande orsaken till symptomen, intolerans mot proteinerna i mjölk, var det aldrig någons som förstod - hade han själv förstått hade han, med största sannolikhet, kunnat tackla sig själv och sin omvärld på ett mer positivt sätt. I stället tillät han sig själv, utan att reflektera över det, att bli beroende av mjölk!

Apelsinjuicen, blev som en diet, och räddade med största sannolikhet hans liv
Den dag som Howard blev allvarligt skadad i en flygplanskrasch, och knappt i stånd att överleva, valde han själv att enbart dricka renpressad apelsinjuice. Utan att han själv (eller läkarna) visste om det, höll han den, för honom illavarslande mjölken då ifrån sig under denna svåra återhämtningsperiod - något som med största sannolikhet var tur för honom eftersom mjölk är "en triggare" till inflammatoriska tillstånd! Mirakulöst nog så återhämtade han sig men sedan gick han sakta men säkert in i "den galna kosjukan" igen tack vare sitt mjölkdrickande (inget som de nämner i den här filmen).

Inga kommentarer: