torsdag 8 november 2012

Sju år i särskola utan grund – Metro

Området känsel, Human Haptic Perception, gäckar utredningarna!
"Skolinspektionen uppskattar att det finns minst 100 barn som felaktigt placerats i särskola. Och det är utredningarna som brister. Fyra typer ska göras: en psykologisk, en social, en pedagogisk och en medicinsk."

Så länge varken psykologer, arbetsterapeuter, logopeder eller pedagoger inte inkluderar bedömning av området känsel i sina utredningar kommer de att brista! Området känsel, Human Haptic Perception, har visat sig vara ytterst känsligt för de gifter och brister som vi i dag utsätter våra barn för under deras uppväxt! en förändring av kost har visat sig medverka till att förändra barnets svårigheter och negativa beteenden!

Viktiga ingredienser i barnets vardag är kompensation, kost/diet och kosttillskott!

HÄR har du länken som gav mig anledning gå med i debatten: 

Sju år i särskola utan grund – Metro

Inga kommentarer: