lördag 20 oktober 2012

Ätstörningar behandlas med metod som kan ifrågasättas


Frukt och grönt, flera gånger om dagen, tillsammans med rotfrukter och fisk eller ljust kött är långt bättre än proteiner från mjölk, mjöl och soja vid ätstörningar!
Etablerad behandlingsmetod[1] bör ifrågasättas innan man beslutar sig för den
Metoden går ut på att vid ett visst BMI låta barnet/ungdomen försättas i inaktivitet, deprivation, samtidigt som sondmatning då oftast sker.

Ett ständigt sittande, antingen på stolen, soffan eller sängen alternativt i rullstol om barnet/ungdomen vill gå ut. Utevistelsen handlar då om en 20 min promenad i rullstolen som dras av behandlingsassistenten eller förälder. I värsta fall får de inte ens resa sig ur rullstolen och gå omkring i en större affär. Promenad kan ske på förmiddagen respektive eftermiddagen OM det finns resurser (personal) för detta - i annat fall uteblir utevistelsen. Om barnet/ungdomen inte vill sitta i rullstolen under promenaden, ja då blir det ingen promenad, ingen utomhusvistelse alls och barnet/ungdomen kan då, om det vill sig riktigt illa, hamna i ganska så stillasittande inomhusläge i sex veckor eller mer!

Eftersom inaktivitet, som vi vet, inte är bra för någon – ja, här blir det nästan fråga om deprivation eftersom det i princip handlar om i stort sätt ingen motorisk stimulering alls – så måste detta ifrågasättas starkt. Jag har länge undrat vad det finns för forskning och evidens bakom denna metod som säger att det är bra att försätta barn och unga med anorexi i stillhet? Däremot har två stora forskningsstudier visat att daglig rörelseaktivitet, motion, förhindrar respektive kan ta individen ur depression.

Sondmatning ingår i denna metod. Morgon, lunch och middag sondas barnet/ungdomen om BMI inte ligger på ett godtagbart läge samtidigt som barnet/ungdomen inte får lov att äta per mun under den tidsperiod som sondningen pågår. Värst av allt är ju att sondvätskan innehåller både gluten och kasein[2] och att allt för många av personalens attityder är att barnet/ungdomen ”kör med sitt ständiga ont i magen” eller att ”hennes/hans klagande på ont i magen har blivit en fix idé”!Om barnet/ungdomen motsätter sig matning via sond spänns de fast i bältessäng...

OM vi lär oss sammanfatta barnets/ungdomens symptom och lär oss lyssna bättre till barns och ungdomars signaler kan vi förhoppningsvis börja lära oss att ständigt ont i magen är en signal på att allt inte står rätt till!


[1] Metoden är bland annat etablerad i V:a Götalands Regionen inom BUP
[2] Läs mer om vad proteinintolerans mot gluten, kasein och soja ger för symptom under Kapitel 5

Inga kommentarer: