onsdag 5 september 2012

Hjärnspöket ADHD bytt namn till ODCD - debatten fortsätter!

Symptom från störningar inom området känsel utvecklar avvikande beteenden
Störningar inom området känsel utvecklas av de gifter och brister som vi dagligen tillför våra barn. Gifter såsom opioida peptider (vid en proteinintolerans), socker och andra smakförstärkare, flamskyddsmedel, bisfenol, kvicksilver mm. Brister såsom omega-3, vitaminer, mineraler mm. Gifterna och bristerna "ligger och stör" på barnets nervsystem - vilket i sin tur påverkar barnets utveckling negativt! Ett område som oftast blir illa tilltygat är området känsel vars betydelse för utveckling av barns beteenden och känslor dessvärre ignorerats under många år inom sjukvården. Anmärkningsvärt är att sjukvården nu tycks använda samma strategi vad gäller vikten av daglig kost och rörelse!

Socialmedicinskt eller neuropsykiatriskt perspektiv!?
Debatten och forskningen fortsätter om VAD som är det bästa för barnet, det neuropsykiatriska eller socialmedicinska perspektivet, emedan vi inte hör ett ord om de metoder som möjliggör en betydligt ökad livskvalitet genom anpassad kost/diet och/eller daglig rörelseaktivitet - där kombinationen ger möjligheter till att snabbare nå den ökade livskvalitet som dessa metoder bevisligen leder till!

Båda perspektiven bör ge vika för betydelsen av anpassad kost och daglig rörelseaktivitet
Inom en snar framtid måste både socialmedicinen och neuropsykiatrin ge vika för de kunskaper som i dag finns om kostens och rörelsens betydelse för barnets positiva utveckling av psykisk hälsa - allt annat öppnar en väg för att vi kommer att offra allt fler barn och unga i väntan på ny forskning!

Offra inte barn och unga - ge dem möjligheter till ökad livskvalitet nu!
Genom att lära av de metoder som redan påvisar ett gott behandlingsresultat ger vi våra barn och unga möjligheter bli friskare nu!

Lyssna till kolesterolets, omega-6 och transfetters betydelse för barn och unga som tenderar utveckla symptom som i dag tolkas som ADD, ADHD och autism! 

2 kommentarer:

Anonym sa...

http://www.hjernetips.dk/index.php?f=2&id=157

Till alla föräldrar. Ta ansvar och kontroll över barnens liv. Gängse expertis kan ingenting. Se länk ovan.
I alla fall där barn helats är det helt och hållet föräldrarnas förtjänst.
Sälj inte ut barnen åt samhället och experterna.
Råg i ryggen till alla föräldrar.

neuropedagogen sa...

Ja, du kära anonyma mamma, VAD är experter!? Experter kan ju föräldrar bli, precis som du nu har blivit genom dina erfarenheter! Själv har jag egna livserfarenheter (45/57 år) av proteinintolerans mot mjölk- och mjölprodukter samt ägg inklusive en sockeröverkänslighet plus att jag har minst ett barn som drabbats hårt av proteinintolerans inklusive vaccination (MPR) - sedan 1979 har jag arbetat med barn och unga med speciella behov (90% eller mer av dem är just proteinintoleranta) som utbildad arbetsterapeut. I dag möter jag många experter som de facto är mycket duktiga inom området men dessvärre inte i Sverige. JO, vi har ju Ursula på http://motkroniskabesvar.blogspot.se/ och en väldans massa duktiga föräldrar på https://www.facebook.com/groups/NatverketforFriskarebarnochungaNU/ I Norge finns några DAN! läkare med en stor förening som har många medlemmar med erfarenheter, www.npif.no , och i Danmark har vi ju både http://carmenvillefrance.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=14:rask-af-mad&catid=1:indhold och www.kernesundfamilie.dk
Så VISST FINNS DET EXPERTER!