lördag 28 juli 2012

ADHD, ASD, depression, psykos mm. - HUR många barn och ungdomar skall offras!?


En samhällsekonomisk vinst blir en katastrof för läkemedelsindustrin
Apropå schizofreni och i övrigt den ökade psykiska ohälsa som i dag råder bland våra barn och unga måste jag säga att det är märkligt att man inte uppmärksammar den beprövade erfarenhet och den forskning som visar på att många av de symptom som råder vid psykisk ohälsa kan utvecklas av proteinerna i den mjölk och det mjöl som vi i dag överöser våra barn och ungdomar med - i kombination med allt socker kan det bara bli värre!

Symptomen tolkas oftast som neuropsykiatriska eller/och psykiatriska funktionshinder.
De symptom som utvecklas vid en överkonsumtion av nämnda proteiner alternativt vid en proteinintolerans tolkas oftast som neuropsykiatriska och/eller psykiatriska funktionshinder. Kontentan blir att dessa barn och ungdomar behandlas helt fel; samtalet, pedagogiken och medicineringen framhävs som de enda allena rådande botemedlen - botemedel som, oftast, blir till ett ökat behov av mediciner emedan de egentliga botemedlen, anpassadkost/diet och rörelse (FAR, fysisk aktivitet på recept) lyser med sin frånvaro inom dagens barn- och ungdomspsykiatri!

Några läkare i Norge som är enormt duktiga inom ämnet psykisk ohälsa och proteinintolerans är Dr Karl Reichelt, Dr Gunnar Brönstad och Dr Geir Flatabö. I Sverige finns dessvärre inga möjligheter lyfta fram dessa kunskaper (jag har försökt på många olika sätt och vis - svaret har varit effektiv tystnad) inom den hårt styrda barn- och ungdomspsykiatrin (dessa kunskaper får man i dag inte lyfta fram inom barn och ungdomspsykiatrin, de tystas ned samtidigt som svaret blir "så jobbar vi inte här" - förr var jag rädd för att mista mitt jobb, som så många andra på min arbetsplats varit, men i dag är jag inte rädd längre eftersom dessa barn och ungdomar har all rätt att få veta!) 

HUR många barn och unga skall vi offra innan vi inser fakta!?
Min fråga ä i dag; HUR många barn och unga skall vi offra i väntan på ytterligare forskning och evidens samt ett "okey" från den svenska läkarkåren!? 
OM inget radikalt görs så kommer MINST lika många barn som i dag går på mediciner att offras - således lika många barn och unga som i dag, inom loppet av några veckor till månader, skulle kunna få möjligheter till ett friskare liv, en ökad livskvalitet med hjälp av den anpassade kosten och rörelsen! 

Tillfrisknandet hos denna grupp barn och unga skulle bli en enorm samhällsekonomisk vinst samtidigt som det skulle bli en katastrof för läkemedelsindustrin! SÅ, med största sannolikhet kommer inga nyhetsmedier våga ta upp denna fråga eftersom de, med största sannolikhet, är beroende av de pengar som de får in för reklam från livsmedels- och läkemedelsbranschen! Jag vände mig för några dagar sedan till 24nyheterna som efterfrågar nyheter men de, liksom andra medier jag vänt mig till, ger inget gensvar - de vågar inte ställa upp på våra barn och unga eftersom de riskerar tappa annonsörer!

Här några fler länkar som underlag för mina påståenden;

http://www.npif.no/index.php?name=seksjon%2FHvordan_kan_proteinintoleranse_gi_symptomer.html
- symptom på proteinintolerans, tusen medlemmars erfarenheter per år kan inte ha fel!Proteinintolerans är något som vårt samhälle måste ta hand om NU eftersom det leder till opioida peptider vilket i sig ger sig på våra barns och ungas nervsystem och bland annat kan orsaka snedtändning vid alkoholkonsumtion eller vid medicinering och vice versa!

http://www.utenglutenogmelk.info/Glutenintoleranse.html 
- symptom på proteinintolerans
 
http://www.utenglutenogmelk.info/Melkeintoleranse.html
- symptom på proteinintolerans

http://www.npif.no/index.php?name=Forskning


http://gluten-celiaki.blogspot.se/2012/07/boken-om-kopplingen-mellan-kost-och.html - den nya boken som skulle kunna sägas vara en uppföljare av boken "Maten och folksjukdomarna" som skrevs av en svensk läkare, Staffan Lindeberg - vad han inte visste då är det vi egentligen vet NU: de svenska folksjukdomarna har ökat till antalet och vi kan nu räkna in de flesta av de neuropsykiatriska, neuromuskulära samt psykiatriska diagnoserna under detta enorma paraply, ett paraply som kostar vårt samhälle enorma mängder med resurser!!! 

http://www.bluequest.co.uk/foodforthebrain/emails/enews_jul2012/ - läkemedelsindustrin i USA får betala biljoner i skadestånd
http://newsvoice.se/2012/04/25/lakemedelsindustrin-botfalls-igen-12-miljarder-dollar-i-boter-for-att-ha-dolt-faror-med-risperdal/

Jag hoppades innerligt att 24nyheterna skulle ta upp denna katastrof som denna tystnad innebär för våra barn och unga med psykisk ohälsa i Sverige i dag - men ack vad jag bedrog mig! Deras tystnad skvallrar precis som sjukvårdens tystnad om varför man inte kan säga något!

NU tar jag, återigen, upp rop på uppmärksamhet från barnomsorg, skola, omsorg och sjukvård för våra barns och ungdomars skull - because they are woth it, varenda sekund av ett friskare liv är de värda, ALLA våra barn och unga som kan räddas från denna plåga, som jag skulle vilja kalla galna kosjukan - i dag drabbar den mer och mer av våra barn och ungdomar eftersom konsumtionen ökar i takt med processandet av vår mat!

Mängden mjölk-, mjöl- och sockerprodukter spelar naturligtvis roll OCH i dag är det inte ens samma sorts mjölk och samma sorts mjöl (eftersom det under de senaste 60 åren tillkommit konstgödsel, besprutning mm.) som våra barn och unga INTE fick i sig för 60 år, eller tidigare, sedan!

Inga kommentarer: