söndag 10 juni 2012

Kost och kosttillskott har betydelse vid ADHD, autism och andra NPF!

Nya studier visar att anpassad kost/diet och kosttillskott har positiv effekt på barnets utveckling av beteenden och ger barn och unga möjligheter till en ökad livskvalitet, ett friskare liv!

Kost och kosttillskott har betydelse vilket visar sig, då och då, genom bland annat forskning. Tarmens bakterier har en avgörande betydelse och påverkar hjärnans utveckling, således barnets beteenden.

Anpassad kost/diet ger friskare barn och unga NU!
Inte enbart vid autism (kanske ett av de värsta scenario vid proteinintolerans) utan även vid ADHD, Aspergers syndrom, koncentrationssvårigheter, sängvätning, finnar, eksem, atopiskt eksem, psoriasis, epilepsi, depression , aggression , schizofreni, psykos m.fl. symptom från proteinintolerans som i dag riskerar få neuropsykiatriska (NPF) och psykiatriska diagnoser ger den anpassade kosten/dieten förvånansvärt positiva behandlingsresultat redan efter några månader!

Anpassad rörelse hjälper till att forcera den positiva utveckling som blir i samband med diet!
Lägger man så till den anpassade rörelsen kan man få en mer häpnadsväckande resultat - resultat som gör att man funderar över VARFÖR har ingen inom den svenska sjukvården berättat om dessa metoder tidigare!?

Rädslor och okunskap gör att vi inte vågar ge våra barn möjligheter bli friskare genom diet!
VAD är det som gör att de flesta av oss skyr tanken att kosten kan ge oss Friskare barn och unga NU!?


HUR många barn och ungdomar skall vi offra innan vi erkänner att anpassad kost/diet och kosttillskott ger barn och unga med beteendeavvikelser, som kan tolkas som neuropsykiatriska eller psykiatriska, möjligheter bli friskare nu - utanpiller!? I det akuta skedet kan dock piller vara nödvändigt MEN med rätt prevention skall de ej ens behöva utveckla dessa symptom!

Neuropsykiatriska (adhd, aspergers syndrom, autism mm.) och psykiatriska (ångest, psykos, tvång, depression, schizofreni mm.) funktionshinder utvecklas på barn och unga eftersom de äter en kost som gör den sjuka!

Ungdomar i sina bästa år, 18 till 25 år, prepareras med Concerta, Cipramil och Zoloft utan att få information om vikten av att ta dubbel dos omega-3 och andra vitaminer samt mineraler och tarmbakterier. Inte heller får de information om vikten av att eliminea mjölk-, mjöl- och sojaprodukter samt reducera socker och andra smakförstärkare mm. Och vikten av daglig rörelseaktivitet/motion tycks barn och ungdomspsykiatrin helt ha lagt åt sidan… i stället använder man sig av samtalet och medicineringen!

Concerta ger sig på de opioida peptidernas negativa effekter- börja med att ta bort proteinerna från mjölk-, mjöl- och sojaprodukter i stället.
Cipramil ger sig på depression, således ett SSRI-preperat - börja med daglig motion i stället! SSRI-preparat har en verksam effekt, enligt forskningsstudie som redogjordes för i Näringsmedicinsk Tidskrift nr 1 2012, i någon månad under tiden som den dagliga rörelseaktiviteten är det effektivaste botemedlet i längden! Depression kan utvecklas genom bl.a. proteinintolerans (eftersom tarmen kommer i olag, tarmen börjar läcka och bl.a. tillverkning av serotonin minskar drastiskt) och daglig inaktivitet.
Zoloft är verksamt mot de symptom som kan utlösas av kasien (mjölkprodukter) och gluten (mjölprodukter)-

VARFÖR förespråkar barn. och ungdomspsykiatrin medicineringen och samtalet samt pedagogiken FÖRE anpassad kost/diet och daglig rörelseaktivitet samt kompensation av det dolda funktionshindret!? Är det ekonomiskt försvarbart i längden? Är det förenligt med FN:s Barnkonvention och mänskliga rättigheter att hålla tyst om den goda behandlingseffekt som anpassad kost och rörelseaktivitet kan ge möjligheter till!?

HUR skall det bli med denna stackars kropp och hjärna efter cirka tio år med medicinering och UTAN de kosttillskott och den kost samt rörelseaktivitet som det i dag är känt att dessa kroppar och hjärnor är i så stort behov av!?

HUR många gånger kommer man att ställa om medicineringen UTAN att rekommendera denna livsstilsförändring!? VAD har läkarna för ansvar inför de fortsatta folksjukdomar som dessa barn och unga, med största sannolikhet, kommer att utveckla pga av alla gifter och brister som denna stackars kropp utsätts för!?

2 kommentarer:

Pontus Lindmark sa...

Finns väl lite ekonomiska intresse i det där ;-)

neuropedagogen sa...

Pontus, det kan du ha alldeles rätt i men med största sannolikhet är den vinsten minimal jämfört med de stora läkemedelsföretagen...
OM de som vill prova vilka möjligheter de har att bli friskare genom anpassad kost och rörelse gör det på ett litet finurligt sätt; köper böckerna som visar dem vägen och väljer produkter efter den egna plånbokens tjocklek kan de komma lindrigt undan och där står de som lanserar de dyraste kosttillskotten då med lång näsa!
Allt för många terapeuter inom branschen kost och rörelse arbetar dock med jämförelsevis minimala vinster - förhoppningsvis, för våra barns skull, överlever de läkemedelsföretagen!