måndag 4 juni 2012

Låt oss lyfta alla barn och se dem för vad de är - förgiftade samtidigt som de lider av brister...

Det är tungt att vara förälder till ett barn som inte fungerar som alla andra barn gör. Det är tungt och man tar lätt på sig skulden. Det kan vara lockande att få en diagnos på sitt barns avvikande beteenden - lockande kan även vara att får mitt barn väl en diagnos så kan det också få medicin och då blir mitt barn friskare, eller? Samtidigt som mitt barn får en diagnos förstår alla runt omkring att det inte är mitt fel, det är inte jag som varit en dålig förälder... mitt barn har fått diagnos, mitt barn har en neuropsykiatrisk eller psykiatrisk sjukdom eller både ock... mitt barn kommer att få medicin och skolan kommer att förstå, eller?

Så alla pedagoger där ute, se barnen för hur de är. Tro inte att föräldrar vill fritas från något ansvar, men skuld absolut, föräldrar mår också dåligt när andra dömer deras barn som lata eller omöjliga. Mediciner eller inte, diagnoser eller inte; låt oss lyfta alla barn och se dem för vad de är.

Låt oss lyfta alla barn och se dem för vad de är - förgiftade samtidigt som de lider av brister
Barn och unga med avvikande beteenden som utvecklas genom störningar inom området syn eller hörsel har vi lärt oss känna igen och acceptera att de har dolda funktionshinder som kan kompenseras (glasögon, hörapparat, sitta nära, få mer tid etc.) och i en del fall kan deras störningar tränas och deras förmåga att se respektive höra kan möjligen öka genom denna träning... 

Men barn och unga med störningar inom området känsel - det område som individen känner in sig själv, sin egen rörelse och sin omgivning med hjälp av, har vi under jakten på diagnos inte lärt oss känna igen och acceptera... vi tycks inte förstå hur vi skall se till dessa barns funktion och funktionshinder samt speciella behov av bemötande... en del får hjälpmedel för sina dolda funktionshinder (arbetsstol, dator, talböcker, bolltäcke etc.) och en del får träning... träningen kan, med största sannolikhet, vara helt i onödan för många av dem eftersom störningar inom området känsel oftast beror på att gifter* och brister** ligger och stör på nervsystemet... gifter och brister som läkarna försöker att medicinera bort, eller?

Området känsel är känsligt för brister och gifter
Området känsel är känsligt och i behov av den kost och den rörelse som barn och unga fick för sisådär en sjuttio till  hundra år sedan! Området känsel störs av de gifter (bekämpnings- och flamskyddsmedel, konstgödning, proteiner i överflöd som hos proteinintoleranata leder till opioida peptider, bisfenol etc.) och brister (omega-3, vitaminer, mineraler, inaktivitet mm.) som vi i dag utsätter våra barn för! Och störningar inom området känsel utvecklar avvikande beteenden som vi måste lära oss känna igen - inte sätta namn på i form av neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser!!!

* gifter kan vara de opioida peptider som utvecklas vid en proteinintolerans, socker och andra smakförstärkare, färgämnen, flamskydds- och bekämpningsmedel, konstgödsel, kvicksilver mm.

** brister kan vara omega-3, tarmbakterier, vitaminer, mineraler, antioxidanter, daglig och stimulerande rörelseaktivitet mm.

Inga kommentarer: