torsdag 8 november 2012

Intervju med Alan Rees om vaccinationsskador - utvecklar autism

Han känner sig skyldig upplysa andra föräldrar om faran med att låta vaccinera sitt barn - min personliga uppfattning är att barn med proteinintolerans är känsligare mot vaccinationer och ju svårare proteinintolerans desto högre risk!
Boken om det vita giftet, mjölk- och mjölprodukter som är de bakomliggande orsakerna till proteinintolerans, finns att köpa NU!

Autism kan behandlas NU! OM symptomen utvecklats av en proteinintolerans är anpassad kost/diet det som hjälpt de flesta barn bort från de symptom som givit dem diagnosen autism - för att få möjligheter bli en friskare kan de använda sig av Cease-metoden. Kosttillskotten är av vikt för att boosta upp barnets brist på tarmbakterier, omega-3, vitaminer och mineraler plus annan behandling!

Inga kommentarer: