lördag 5 november 2011

Autism, ADHD, depression, psykos etc. av kosten som barnet äter!?

Även mjöl (kolhydrater) omvandlas till socker i din/barnets kropp!
ADHD. depression, psykos eller andra tokerier av den kost barnet äter!?
Kan det vara möjligt! Ja, ja, ja! Bland annat Sanna Ehdin, Bitten Jonsson och Charlotte Erlanson-Jonsson har försökt, genom litteratur, föreläsningar och forskning, lyfta fram sockrets inverkan på kroppen - hur vi riskerar utveckla ett beroende!

NÄR skall sjukvården lyssna och erkänna kostens betydelse!?
Frågan är HUR lång tid det skall ta innan sjukvården erkänner kan få Friskare barn och unga NU! genom en förändring av bland annat kosten!? Jag kan undra vilket år sjukvården kommer att erkänna, och där med göra det möjligt för anställda inom sjukvård, skola och socialtjänst att prata mer öppet om, att det finns möjligheter, för de flesta, att bli friskare bara genom kosten och rörelsen - och att medicinering endast behöver användas i det akuta stadiet OM man inte fått tillgång till ett anpassat bemötande genom bl.a. kosten, rörelsen och kompensationen; en försummelse som inte allt för sällan leder till beteendeavvikelser som kan tolkas som allt i från autism, Aspergers syndrom, schizofreni, psykos, ADHD, depression till det lite mildare varianterna koncentrations-, läs- och skrivsvårigheter etc.!?

Frågan är om sjukvården accepterar en artikel i SvD om hur socker och fett kan liknas vid opium - likt både mjölk-, mjöl- och sojaprodukter kan liknas vid OM det föreligger en proteinintolerans hos barnet! Effekten blir olika avvikande beteenden som av sjukvården oftast diagnostiseras som neuropsykiatriska eller psykiatriska funktionsnedsättningar! 

Inga kommentarer: