onsdag 26 oktober 2011

Sjukvården är skyldig öppna dörren för kostens betydelse vid neuropsykiatriska och psykiatriska funktionshinder


Det är dags att öppna den snart igenrostade dörren som sjukvården får hjälp med att hålla stängd
Sjukvården är skyldig öppna dörrarna och erkänna samt informera om de kunskaper som finns om den anpassade kostens och rörelsens betydelse för barn och unga med folksjukdomar som eksem, acne, astma, allergi, trötthet, huvudvärk, migrän, depression, ångest, psykos, schizofreni, adhd, autism, aspergers syndrom, bipolär sjukdom, sängvätning, läs- och skrivsvårigheter etc. Öppna dörrarna för att kosten och rörelsen samt kompensationen kan hjälpa många av dessa barn och unga bli friskare NU! Öppna dörrarna för att genom kosten och rörelsen samt kompensationen kan många av dem slippa en livslång medicinering!

Beprövad erfarenhet, som kommer fram genom mången dokumentation och forskning, visar att sjukvården nu är tvungen öppna sin dörr, mer och mer - MEN den verkar vara trög att öppna... Är det någon som håller emot!? Det kan väl inte vara ett ekonomiskt intresse som håller emot!? Kan det vara så att girigheten, den där girigheten som suktar efter mer och mer vinster inom läkemedels- och livsmedelsindustrin samt andra branscher, håller emot och inte vill att sanningen skall fram;

FRISKARE BARN OCH UNGA GENOM KOSTEN OCH RÖRELSEN
Den beprövade erfarenheten och forskningen visar oss sanningen - den styrda forskningen döljer sanningen! HÄR har du sanningen om hur kosten kan ge oss Friskare barn och unga NU! - en sanning som kommit fram genom den beprövade erfarenheten;

Inga kommentarer: