tisdag 13 september 2011

Diagnosen Aspergers syndrom försvinner 2013

Folk blir oroliga, och oense eftersom diagnosen Aspergers syndrom skall försvinna 2013
Varför denna oenighet, varför denna oro... tänk om jag inte är det dom sa att jag var... jag som äntligen visste... trodde mig veta... det fanns ett namn på mina symptom... men namnet var fel... det berodde på vilken doktor jag hade hamnat hos...

Symptomen beror oftast på perceptionsstörningar inom området känsel
Området känsel är minst lika känsligt som området syn och hörsel och störningar inom området torde vara minst lika vanliga som störningar inom området syn och hörsel. Med anledning av detta torde det vara minst lika viktigt bedöma området känsel som det i dag anses vara att bedöma området syn och hörsel - men det gör man inte! Idag är det endast området syn och hörsel som bedöms på BVC och inom SHV - trots att området är minst lika viktigt för utvecklingen av barnets beteenden som områdena syn och hörsel!
De perceptionsstörningar som jag pratar om kallas taktila-, vestibulära- och kinestetiska perceptionsstörningar och beroende av störningens utbredning och intensitet formas barnets beteendeavvikelser - avvikelserna ger sig uttryck i olika reaktioner som avviker från andra barns beteenden när man ser till samma ålder och kön. Exempelvis kan en kinestetisk perceptionsstörning ge barnet svårigheter med koncentration och uthållighet, taktil perceptionsstörning kan ge barnet svårigheter med att ta ögonkontakt, stå ut med vissa kläder, eller hur de sitter på kroppen och vestibulär perceptionsstörning kan ge barnet svårigheter med att känna trygghet etc. Även de områden som vi känner in stimuli via ljus, ljud, lukt och smak är oftast involverade. Exemplen kan bli minst lika många som de symptom som finns för kriterier till många av de neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoserna!

Perceptionsstörningar beror oftast på en obalans inom biokemin
Störningar inom området känsel är just de perceptionsstörningar som jag nämnt, således störning vid stimuli via beröringssinnet (taktil perceptionsstörning), störning vid stimuli via balanssinnet (vestibulär perceptionsstörning) samt störning vid stimuli via led- och muskelsinnet (kinestetisk perceptionsstörning). Dessa störningar beror oftast på en obalans i biokemin - när obalansen justeras avtar störningen och därmed beteendeavvikelsen. Känslan av ökat lugn och behag leder därmed bland annat till harmoni och ökat självförtroende för individen.

Obalansen i biokemin går att förändra med hjälp av kosten och rörelsen
Genom kosten och rörelsen kan vi påverka biokemin och uppnå en bättre balans i kroppen - en balans som påverkar barnets beteenden positivt. Många exempel på detta finns genom konferenser som sprider denna erfarenhetskompetens , genom erfarenheter från familjer som sprids genom bland annat Ursula Jonsson, Saras familjKärnfrisk familj och Carmen Villefrance men även läkare som Dr Neubrander och Dr Geir Flatabö samt föreningar med värdefulla och samlade erfarenheter delar med sig av dessa samlade erfarenheter och kunskaper. Läs, njut och lär och var med och sprid kunskaperna om hur vi kan få Friskare barn och unga NU!

Friskare barn och unga NU! genom en livsstilsförändring
Genom en livsstilsförändring, som sker genom den anpassade kosten (se länkarna ovan) och den dagliga rörelsen , får en större mängd av de barn och unga som i dag utvecklar avvikande beteenden ett friskare liv med en ökad livskvalitet!
I stället för att vänta tills barnet får en neuropsykiatrisk eller psykiatrisk diagnos finns således möjligheterna att förändra barnets beteenden så pass positivt att förutsättningen för att få en diagnos, och därmed oftast livslång medicinering, undviks!

Du kan läsa mer om varför och hur man kommer att förändra diagnosnamnet på symptomen här

2 kommentarer:

Joanna sa...

Hej jag heter Joanna och är 23 år och när jag var 14 år fick jag diagnosen Aspergers syndrom och nu bloggar jag öppenhjärtat om mitt liv med diagnosen för att folk ska få mer inblick och förståelse för hur det är att leva med ett dolt funkionshinder.
Finns även massa spännande tävlingar så kolla gärna in min blogg:) kram

neuropedagogen sa...

Hej Johanna!
Tack för din kommenatr! Jag är nyss hemkomna från en Likemannskurs i Stavanger, som hölls av Norsk Protein Intoleranse Forening OCH jag måste bara berätta för dig, och alla andra, att det var HELT fantastiskt att sitta där och lyssna till den ena människan efter den andra när de berättade om vad kosten hade gjort med deras före detta diagnoser som asperger, adhd, utbrändhet mm. ja, deras liv!!! Så mycket friskare de blivit på bara några veckor till månader!!!
Gå in på hemsidan, www.npif.no , och läs mer - förändringarna är bara så fantastiska! Att mjölk och mjöl kan ställa till med så mycket elände för kropp och själ är svårt att föreställa sig men när Dr Geir Flatabö, www.medhelse.no , berättar om VARFÖR så förstår man!!!
Jag kommer att fortsätta med samma tema på våra veckoslutskurser för Friskare barn och unga NU! - du får gärna komma också!? Vi föreläser om hur kosten och rörelsen kan göra barn och unga friskare NU!