söndag 25 september 2011

Läkarna är sponsrade av läkemedelsbolagen

Helt klart är det så - om det inte vore så hade det tagit tag i den forskning som visar att kosten, rörelsen och kosttillskotten har betydelse! Men de skiter i våra barn och unga och deras framtid - pengarna gör dem, liksom alla andra som är med på karusellen, giriga!

... "vi är beroende av läkemedelsbolagen och att allt för stora resurser skulle krävas från samhället för att ha råd med helt oberoende forskning" ... är vi verkligen beroende av att mängder med barn och unga skall vara beroende av mängder med mediciner (det handlar bland annat om att trettonåringar får sömnmedicin, barn med avvikande beteenden får stimulantia och många av dem får, när de blir 16-17 år, upp till 16-17 tabletter per dygn!)...

... borde inte vårt samhälle vara beroende av att vi får "Friskare barn och unga NU!" - genom information kan vi ge en ökad medvetenhet om hur den dagliga kosten, rörelsen och kompensationen kan ge dessa barn och unga en ökad livskvalitet och ett liv utan ständig medicinering!

... kosten och rörelsen påverkar, liksom medicinering, den inre kemin! Det finns forskning som tystas ned om rörelsens, kostens och kosttillskottens betydelse (bland annat om vad omega-3 kan tillföra dessa barn och unga!) - men läkarna kniper, dessvärre, käft om detta!

ADHD medicinen kan, liksom kosten och rörelsen, ge barn och unga ett nytt liv - men VAD är bäst i längden, för individen och samhället!?

Läs mer på Aftonbladet! 

Inga kommentarer: