tisdag 6 september 2011

Galna kosjukan hos barn och unga tolkas som neuropsykiatrisk eller psykiatrisk diagnos

En av de böcker som började lyfta fram betydelsen av vad vi äter...

... följdes av andra bra böcker... NU har det kommit fler bra böcker såsom Den självläkande människan, Rask af mad, Nu räcker det! och sist, men inte minst, Kärnfrisk familj. Låna dem! Läs dem! Låt ditt barn bli friskare NU!


VARFÖR är våra psykiatriker och psykologer rädda för en del av sanningen!?

Är de inte intresserade av att närmare hälften av de barn och unga de jobbar med kan bli friskare NU! genom en livsstilsförändring eller är de rädda för att sanningen skall sänka deras professioner gentemot andra yrkeskårer!?

Konferensen som BAN! anordnade tystas, liksom liknande konferenser, ned

Gå in och läs om en del av de bakomliggande orsaker till autism och hur Barn och unga kan bli friskare NU! - inte bara barn och unga med autism utan även andra barn och unga med neuropsykiatriska, psykiatriska och neuromuskulära funktionshinder kan bli friskare NU! - genom en livsstilsförändring som bland annat innebär en förändring av kosten och rörelsen men även kompensationen är, liksom glasögon och hörapparat, livsnödvändig! Gå med i Nätverket för Friskare barn och unga NU! och lär dig hur du kan coacha föräldrar, assistenter samt barn och vuxna NU!

Lyssna till hur Dr Neubrander berättar om hur barn och unga med autism kan bli friskare NU!

Inga kommentarer: