tisdag 23 augusti 2011

Cannabis mot ADHD!?

Jag hörde när man i P1 försökte flagga för den drogen Cannabis. Personligen anser jag att man, INNAN man provar Cannabis, bör vara skyldig testa MINST sex månader med den kost som föreslås i böcker som "Kärnfrisk familj" och "Nu räcker det" samt vad som rekommenderas om kost på Norsk Protein Intoleranse Forenings hemsida!

Varför kostomläggning före drogen Cannabis?
Med anledning av att de personer som har svårigheter bryta ned proteinerna i mjölk-, mjöl- och sojaprodukter blir "översållade" av de opioida peptider som då bildas. Dessa opioida peptider har en morfinliknande effekt på nervsystemet - därav alla de beteendeavvikelser (lika olika som när olika individer tar samma drog, exempelvis morfin eller heroin - alla reagerar olika!) som vi sedan sätter namn på i form av olika diagnoser. Jag anser således att man bör ställa krav på om en kostomläggning ger något positivt resultat långt innan man tillåter att individen provar om Cannabis kan ge en positiv effekt!

Inga kommentarer: