måndag 22 augusti 2011

Affärsidén med diagnoser ger storvinster åt läkemedelsföretagen


Barnmorskan Christina skriver i sin debattartikel att "I stället för att ta tag i de verkliga problemen och orsakerna till mobbning tar skolan återigen den enkla vägen och sätter diagnoser på barn som förklaring till varför de trakasseras. Att lätt­vindigt diagnostisera barn är en farlig väg som sänder ut helt fel signaler."
Jag menar att helt fel signaler sänds ut från sjukvården idag, när man - i stället för att ta tag i de verkliga problemen och orsakerna till att allt fler barn och unga utvecklar de beteendeavvikelser som kan "räknas in" som neuropsykiatrisk eller psykiatrisk diagnos - återigen tar den enkla vägen och endast sätter ett namn, en diagnos, som förklaring!

Förklaringen finns i dagens utbud av kost och utbud av rörelseaktivitet
Eftersom avvikande beteenden kan förändras med hjälp av kosten och rörelsen (se hänvisningar här nedanför) ligger orsakerna till barnets beteendeavvikelser, med största sannolikhet, bland annat i den kost och de rörelseaktiviteter vi i dag servar våra barn och unga med! Dagens kost är inte den kost vi gav våra barn för drygt femtio år sedan och, liksom rörelseaktiviteterna, har kosten förändrats drastiskt under dessa årtionden!

Liksom mjöl/gluten-, mjölk/kasein- och sojaberget har berget av socker och andra smakförstärkare samt gifter, vuxet sig allt starkare i vår kost! Kosten påverkar, liksom rörelsen, vår biokemi och våra barn drabbas värst - de känsligaste drabbas först! Barns och ungas kroppar klarar inte av dessa mängder med brister och gifter de får genom dagens kost samtidigt som de behöver röra på sig otroligt mycket mer än vad de gör i dag!
Att vi vuxna drabbas av allt mer och mer folksjukdomar kanske inte gör så mycket (det är ju vi vuxna själva "som orsakat dem") men jag anser att det går allt för långt när vi försöker göra en affärsidé av de beteendeavvikelser som orsakas av de gifter och brister vi idag förser våra barn med!
 
Så, visst håller jag med Christina om att "lättvindigt diagnostisera barn och unga är en farlig väg som sänder ut fel signaler" - fel signaler om att NU behöver våra barn mediciner! Visst är det bra att det finns mediciner MEN det måste bli någon hejd med antalet barn som medicineras samtidigt som det måste bli en hejd på antalet mediciner som delas ut per barn och, framförallt, måste den medicinering som sjunker allt lägre ner i åldrarna, på grund av diagnoshysterin, minskas drastiskt!

Tidig bedömning av området känsel
Tidig bedömning av området känsel, vilket borde vara minst lika viktigt som att bedöma området syn och hörsel, redan på BVC (barnhälsovård) och inom SHV (skolhälsovård) - kan skvallra om barnet har en överkänslighet för mjölk-, mjöl- eller sockerprodukter!

Orsaker till beteenden som sägs vara neuropsykiatriska och psykiatriska funktionshinder
Jag menar, och vet, att det finns orsaker till att barn utvecklar avvikande beteenden - och orsaken är oftast en biomedicinsk obalans, en obalans som kan rättas till utan mediciner! Ju tidigare vi bedömer deras funktioner och funktionshinder desto större blir deras förutsättningar till att få leva ett hyfsat friskt liv! Möjligheterna till Friskare barn och unga NU! finns. Gå in på Norsk Protein Intoleranse Forenings hemsida och läs om symptomen och orsakerna, läs böcker som Kärnfrisk familj, Rask af mad eller Nu räcker det! Se filmer som berättar om hur man kan bli friskare alternativt "recovery from autism" alternativt gå in på Dr Neubranders hemsida. Varför jag hänvisar till de beteenden som diagnsotiseras som autism beror på att vi observerar resultatet, vid en kostomläggning, bäst utifrån det värsta scenariot, autism, men förbättring sker även bland de mildare formerna såsom vid läs- och skriv- samt koncentrationssvårigheter, adhd, add, aspergers syndrom, trotssyndrom, ätstörningar etc.

Vart tog de neuromuskulära teamen vägen!?
Med de neuropsykiatriska funktionshindren tycks de neuromuskulära funktionshindren, diagnoserna, ha spolats ut med badvattnet! Jag menar att antalet barn och unga som har fått en neuropsykiatrisk diagnos och som inte har en neuromuskulär påverkan i det närmaste är obefintlig.

Beprövad erfarenhet, och studier samt forskning, tystas ned
Det finns otaliga mängder med beprövad erfarenhet som tystas ned. Orsakerna till denna mörkläggning av all den beprövad erfarenhet som finns om kostens och rörelsen betydelse för ett tillfrisknande, alternativt att aldrig insjukna, är befogad OM man tillhör de personer som stödjer läkemedelsindustrin som, i sin tur, stödjer läkarkårens utbildning inom ämnet diagnostisering och medicinering!

Inga kommentarer: