tisdag 28 december 2010

Hjälp till autistiska barn minskar - Nyheter - helagotland.se

Rädda våra barn från förgiftning - förgiftning av kemikalier, processad mat, mediciner m.m.
Jag vågar påstå att OM den svenska sjukvården tog hänsyn till vad som står i HSL, Hälso- och sjukvårdslagen, och i Agenda 50, FN:s konvention för funktionshindrades rättigheter, så hade alla, varenda unge, fått möjligheterna prova på möjligheterna att må bättre och bli friskare genom kompensation och stimulering - där stimulering via kost är en av grundorsakerna till vad som i dag råder; en ökning av antalet barn som får neuropsykiatriska diagnoser, där autism verkar "ta ledningen"! Möjligen kan orsaken till det vara att den är mer synlig. 

Tänk om OM inte fanns - då hade heller ingen hjälp för dessa barn varit möjlig MEN nu finns OM och OM sjukvården och "andra myndigheter" hade lyssnat till vad enormt många läkare och andra terapeuter redan vet, NÄMLIGEN att möjligheterna finns till ett liv utan neuropsykiatrisk och psykiatrisk diagnos, OM man lägger om kosten! En annan, mer tänkvärd sak, är att kvicksilvret i våra vacciner riskerar påverka barnens nervsystem negativt, eftersom barnens nervsystem är ömtåligare än en vuxen persons nervsystem...

Möjligheterna finns till ett friskare liv - utan vissa neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser
Utan en ökad mängd av vissa neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser behövs inte heller en ökad mängd människor (läkare som skall diagnostisera och medicinera, terapeuter som skall samtala, terapeuter som skall behandla med hjälp av olika pedagogiska metoder, terapeuter som ger Neurofeedback eller ljudstimulerar med hjälp av Tomatismetoden, terapueter som ger sensomotorisk stimulering genom Sensory Integration-, eller Feldenkraismetoden eller genom rytmisk rörelseträning, boendeassistenter, behandlingsassistenter m.m.)  som tar hand om dessa barn som insjuknar i neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser... insjuknar i diagnoser... HUR låter det? Jag menar att de utvecklar en massa symptom som sedan kan diagnostiseras som det ena eller det andra... symptom som, med största sannolikhet, utvecklats med hjälp av gifter och brister...

Hjälp, vad skall vi behandlare och andra göra sedan då, när inte så många insjuknar längre!? Jo, då kan vi lära våra barn och unga samt deras närmiljö hur de genom anpassad kompensation, kost, kosttillskott samt lek- och fritidsaktivitet får möjligheter till ett friskare liv och där med en ökad livskvalitet!

Basen för vårt fysiska och psykiska välmående heter välbalanserad kost - men kosten är inte längre vad den var för 60 år sedan! Genom att vi förändrade kosten, i och med industrialiseringen, förändrade vi även grundförutsättningarna för en god basal miljö där våra signalsubstanser och hormoner kan utvecklas på ett ostört sätt. Där med började vi, sakta men säkert, förändra basen för balansen i vår biokemi!

En anpassad kost är basen för ett bättre välmående - autism och schizofreni är, med största sannolikhet, det värsta scenariot av reaktionerna på en kost som ger sig på den inre miljön, den miljö som är basen för att vår kropp skall fungera så optimalt som möjligt! Autism och Schizofreni märks därför tydligare än alla de andra scenario som blir av de opioida peptider som bildas vid en proteinintolerans... scenario som sömnsvårigheter, sängvätning, inlärningssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, relationssvårigheter o.s.v.

Länkar som berättar mer om vad jag här försöker förmedla
Norsk Protein Intoleranse Forening, www.npif.no
Vår Väg, www.varvei.no
Föreningen Mot Kroniska Besvär, www.kroniskabesvar.se
Tarmbakterier vid proteinintolerans - www.neurozym.com 
- plus en hel del länkar till som finns att finna till höger om min spalt under Bloggar och hemsidor av värde.

Här en länk till artikeln som berättar att autism ökar med 20% per år;
Hjälp till autistiska barn minskar - Nyheter - helagotland.se

Inga kommentarer: