måndag 5 oktober 2009

DEBATT: Var finns valfriheten? - Skola - Kvalitet - Demokrati - Ekonomi - Tidningsdebatt - Debatt - Dagens Samhälle

DEBATT: Var finns valfriheten? - Skola - Kvalitet - Demokrati - Ekonomi - Tidningsdebatt - Debatt - Dagens Samhälle

Allt för mycket ansvar läggs i dag över på barnomsorg, skola och socialtjänst medan sjukvården lyser med sin frånvaro.
Den dag sjukvården börjar inse att känsel, inte bara syn och hörsel, är viktig för att barnet skall kunna utveckla fysiska och psykiska beteenden positivt, den dagen kan barnomsorg, skola och socialtjänst få information om barnets speciella behov av individuellt anpassad kompensation och stimulering.

HUR skulle barnomsorg och skola sett ut om vi inte bedömt, och behandlat, störningar inom området syn och hörsel? Skulle barnomsorg, skola och socialtjänst fixat det själva också?

Vi måste förstå störningar inom området känsel för att förstå HUR möta barn med beteendestörningar - beteendeavvikelser som vi idag sätter namn på i form av olika diagnoser.

Inga kommentarer: