söndag 13 juni 2010

Schizofreni och psykos kan utlösas av kosten!Som jag nämnt, tidigare i min blogg, så finns möjligheter till förändring, till ett friskare liv, genom individuellt anpassad kompensation och stimulering genom kost, kosttillskott och fritidsaktiviteten.
Att dagligen, och idogt, kämpa med att försöka föra en anpassad kosthållning, som förändrar biokemin, och en stimulering som även bidrar till en ökad frisättning av vissa signalsubstanser mer än andra, exempelvis genom massage (kan vara lätt, genom beröring som kallas taktil massage, eller mer bestämd, genom ordentligare tag, och kan då kallas djupmassage - huvudsaken är att den anpassas till individens behov!), ridning, simning, brottning etc. i kombination med den självklara kompensationen, som även den skall vara individuellt anpassad, beroende av över- eller underkänslighet, kan ge ett märkbart positivt resultat redan inom loppet av några veckor till ett par månader!
Kompensationen skall vara lika självklar som glasögon eller hörapparat!

Hon hörde röster, hade hallucinationer och var psykotisk - norska författaren Arnild Lauveng var inlagd på olika psykiatriska avdelningar under tio år med diagnosen schizofreni. Nu arbetar hon som psykolog och är aktuell med boken "I morgon var jag alltid ett lejon"(ur Efter Tio med Malou 20090320).

Karl Reichelt, överläkare på Rikshospitalet i Oslo, som studerat och forskat runt opioida peptider (när man inte kan bryta ned proteinerna i mjölk och mjöl) och deras inverkan på oss människor och vårt beteenden under närmare 40 års tid, berättade en dag i februari 2010, när han insett att han förbisett att de opioida peptiderna från soja har betydelse för utvecklingen av schizofreni, att "Det var när fadern till en karl, som stod på diet, plötsligt blev psykotisk, som satte mig på spåret. Han hade hittat sojamjölk med chokladsmak och drack detta litervis". Dr Reichelt berättade även att annars är forskning om schizofreni och gluten/gliadin otroligt styrkt av publikationer "forelöpligt bare i electronic version":

* Samaroo D et al (2009) Novel immune response to gluten in individuals with schizofrenia. Schizofrenia Reserach (2009) doi:10.1016/jschres.2009.08.009

* Cascella NG et al (2009) prevalence of celiac disease and gluten sensitivity in the United states, Clinical Antipsychotic trials of intervention effectiveness study population. Schizofrenia Bullentin advance access june 3, 2009 (Schizofrenia Bullentin doi.10.1093/schbull/shp055

* Pennesi CM (2009) Effectiveness of gluten and casein free dietary treatment for children diagnosed with autism spectrum disorder: based on Parental reports.

Thesis for Schreyer Honors College Thesis study autismdietsurevy@psu.edu or Icklein@psu.edu

Inga kommentarer: