tisdag 29 april 2008

Diagnossättning av neuropsykiatriska funktionshinder och liknande problematik som bekräftelse för att medicinera våra barn och ungdomar?

Diagnostisering av våra barn och ungdomar som hamnar under psykiatrins vingar verkar vara lika med bekräftelse på att de är i behov av livslång medicinering...

Neuropsykiatriska diagnosen adhd tycks inte allt för sällan göra sällskap med diagnosen bipolär sjukdom och med det följer självklart medicinering, dels för adhd och dels för den bipolära sjukdomen men inte allt för sällan så förekommer manodepressivitet i samband med dessa diagnoser och då får barnet ha någon medicin för det också...

Aldrig ställs frågan om varför är han/hon så svullen runt ögonen och nästan mörkblå inom samma område eller varför alltid magont och/eller huvudvärk

Att arbeta inom vården i dag är tungt, väldigt tungt... Läkarna får, utan tvekan - utan tillstymmelse till krav på evidensbaserad forskning (vilket är kravet om man ger förslag till integrativ medicin/komplementär medicin i form av PI eller Omega 3) angående medicinering i kvadrat, medicineringens längd och inverkan på utveckling av den unga hjärnan - sätta i gång tre olika medicineringar, under kort tid, på ungdomar som hamnar under psykiatrins vingar, bara det finns diagnos som styrker behovet...

Från läkares håll tycks aldrig en fundering ställas om huvudvärk eller magont kan bero på någon överkänslighet för kost och dessutom finns inte en tillstymmelse av fundering över varför så många av de ungdomar som får den här kombinationen av diagnoser, och senare då (eftersom belägg finns via diagnosen) medicineras för dessa förunderliga symptom... symptom som man inte frågar sig vad de kan bero på... bara att beteendena finns och måendet finns och därmed så får de en given diagnos (efter givna kriterier enligt DSM IV)...

Det är tungt att gå där och veta att många av dem skulle kunna må bättre med hjälp av Omega 3 - en del av dem skulle t.o.m. kunna "bli av med diagnosen" efter närmare femton till trettio veckors kosttillskott med Omega 3 (forskning tyder på detta, bl.a. från Karolinska Institutet)! Forskning via Oxford-Durham bekräftar vad redan Dr Tore Duvner och Dr Jackie Stordy samt Dr Alexandra Richardsson bekräftat om Omega 3 och dess effekter på utvecklingen av hjärnan, vårt beteende och många av våra psykiatriska diagnoser!

Det är tungt att gå där och veta att många av dem skulle kunna må bättre, redan efter tre till sex månader, med en anpassad kost (läs mer på www.npif där man även kan finna länkar till norska läkare som får goda behandlingsresultat utan medicinering!)...

Det är tungt att gå där och se hur vi fullkomligt frossar i diagnoser och medicinering och hur alla dras med i detta utan en tanke på att en liten kropp som får fel mat reagerar med att svullna (till en början runt ögonen och framförallt på morgonen... morgontröttheten kommer oftast som ett brev på posten... ), få huvudvärk, ge en känsla av att huvudet är inlindat, hör röster som inte finns, utvecklar ett avvikande beteende o.s.v. eftersom det blir som ett gift, likt morfin, för denna kropp som inte kan bryta ned proteinerna på rätt sätt!

Medicinering i det akuta skedet är naturligtvis en självklarhet men HUR mår dessa små kroppar som inte får sitt behov av kosttillskott samt behov av anpassad kost efter tio, tjugo, trettio år!? Vad gör vi när de utvecklat sina pinnsmala eller överfeta kroppar, diabetes, fibromyalgi etc. - sjukdomar som, likt brist på Omega 3, kan utvecklas av dessa gifter och brister! Läs mer på www.npif.no där även forskningsartiklar runt dessa "fenomen" går att hitta!

Inga kommentarer: