måndag 19 maj 2008

Rösttremor och spasmodisk dysfoni
Brist på Omega 3 eller rösttremor med spasmodiskt dysfoni-inslag?


Det här är förklaringen till den Åsa Bode'n - röst jag hade innann jag började att äta Omega 3 regelbundet, funnen på KI's hemsida (www.karolinska.se/templates/Page____70224.aspx - 44k) ;

"Spasmodisk dysfoni (SD) betyder helt enkelt ”krampaktig heshet” och är en beskrivning av hur det låter när man talar. Krampaktigheten beror på en ofrivillig överaktivitet i struphuvudets muskulatur i samband med tal. Sådan ofrivillig muskulär överaktivitet kallas med ett övergripande begrepp för dystoni och kan förekomma i många former.

När denna störning drabbar musklerna som sluter stämbanden leder detta till ”adduktor SD” som kännetecknas av knarrighet, bromsningar, röstavbrott och en allmänt pressad och ansträngd röst där klangen kan komma och gå (fluktuera) under en och samma mening.

Om i stället musklerna som särar på stämbanden drabbas mest blir rösten läckande, klangfattig men med fluktuation i klangen. Detta kallas abduktor SD. Då orsakas röstavbrotten av att stämbanden står för långt ifrån varandra och inte som vid adduktor SD av att dom pressas för hårt ihop. Rösttremor (skakningar i rösten) förekommer hos ca ¼ av alla SD-patienter. Om Du har tremor i rösten bör Du kanske även läsa informationen som finns om detta."


Lättnaden var total när jag föreläste utan rösttremor och skakningar i min kropp


Där stod jag, för första gången i mitt liv, inför alla mina arbetskamrater och föreläste, utan en darrning på rösten, utan en darrning i kroppen och total kontroll på hur jag andades - utan at egentligen bhöva tänka på HUR!

Jag som alltid fått höra att jag var nervöst lagd!


Hur kunde nu detta kosttillskott av Omega 3, vitamineraler och kalk (kan beställas på http://www.phbalans.se/) göra så att jag helt plötsligt inte kände uns av nervositet eller darrning eller svårigheter att andas? Endast efter två-tre månaders kosttillskott samt förändring av kost!? Ofattbart! Tänk om jag vetat detta redan i skolålder!

Hur många redovisningar hade jag då inte kunnat uthärda! Och rodnaden på kinden fanns inte tillstymmelse till! Underbar känsla! Seger! Såsom jag tränat, under hela mitt liv och ALDRIG lyckats! Nu vid dryga 45 års ålder så bara det blev!

Inga kommentarer: