onsdag 23 januari 2008

Utestängd av skolan pga neuropsykiatriskt funktionshinder - i väntan på utredning!

Så här får det inte gå till - låt barnen få det speciella bemötande de är i behov av!
Utåtagerande barn i skolan är oftast ett resultat av att vi inte förstått vad de är i speciellt behov av! En grundlig sensomotorisk bedömning kan ge oss svar på elevens speciella behov av kompensation och stimulering! Men är samtliga överens om att det behövs en assistent, som i det här fallet, då bör gossen få det fortare än kvickt! Utestängning från skolan gagnar varken barn, föräldrar eller skola - barnet hamnar allt tydligare i ett utanförskap som ALDRIG bör tillåtas! Skolan behöver ställa högre krav på sjukvården - så de tar sitt ansvar här och nu!

http://www.aftonbladet.se/debatt/article1679523.ab

Individuellt anpassad undervisning
Individuellt anpassad undervisning kan vara ett alternativ till elever i väntan på att skola och föräldrar hittar en lösning! Individuellt anpassad undervisning kan innehålla allt i från aktiviteter som stimulerar (t।ex। klättring, simning, ridning, cykelkross, massage) till aktiviteter som ger inblick i arbetslivet (i alla fall när man går på högstadiet och gymnasiet). Så varför stänga ute någon från skolan med krav på ytterligare utredning? Är det inte bättre att prova ett annat bemötande, med hjälp av assistent, under tiden man väntar på utredning?

EN NEUROPSYKIATRISK UTREDNING HAR, MED STÖRSTA SANNOLIKHET, LÄNGRE VÄNTETID ÄN VAD VÅRTERMINEN ÄR LÅNG!

Inga kommentarer: