torsdag 7 november 2013

Celiaki eller glutenintolerans - båda orsak till många av våra folksjukdomar, även inom psykiatrins väggar

Kost till en äldre individ med sköldkörtelproblem, ledbesvär, osteoporos, yrsel och minnesstörningar/demens - godkänt av sjukvård, hemsjukvård och demenssjuksköterska som bra kost!
ÖKNING AV CELIAKI FÖRANLEDER RINGA REFLEKTION
I mina öron sätt så sker ingen anmärkningsvärd reflektion, endast ett konstaterande, när man upptäcker att celiaki bland barn ökar 1993 till 1997. Man konstaterar att det beror på en kostförändring, där gluten introduceras först vid 6 månaders ålder ... inget sägs dock, i filmen/konferensen (se nedan) om att det experimenterades med styrkan (grad av innehåll) av gluten (mjöl) respektive kasein (mjölk) på bland annat välling, under den här tiden!  Man informerar endast om att ökningen berodde på denna kostförändring! Efter detta förespråkar sjukvården att gluten återigen skall introduceras redan vid fyra till fem månaders ålder och då i samband med amning ... man nämner att "de här barnen, födda 1993, fick ganska mycket gluten" så med anledning av det förespråkar man mindre gluten ... man nämner inget om att bröd innehåller en hel del mer gluten i dag än på 1990-talet ...

1973 till 1982 bröt celiaki ut vid 1-2 års ålder ... ingenting om alla oupptäckta ungar med hård avföring, stora magar, svårt komma till ro om natten, envishet etc. - vad jag  i dag ser som glutenintolerans som, i kombination med mjölk/kaseinintolerans kan bli lite svårtolkad.
Allt som avviker från det normala, vanliga beteendet hos barn, skall dock tas med största allvar och det kostar inte så mycket att eliminera (ta bort) mjölk och mjöl under tre månader för att observera om barnets beteenden normaliseras! Exempelvis så blir magen bättre (hjälp med tarmbakterier kan behövas), huden normaliseras/eksem avtar, barnet sover bättre, blir mer medveten om sig själv och sin omvärld etc.

Från och med 1980-talet sker hela tiden en nyrekrytering av celiaki, från barnsben och upp genom åren, som forskarna inte förstår sig på ... Man ser att medelåldern för celiaki ökar, från 18 mån ålder till 5 års åldern! I dag har vi ett barn i varje klass som bär på celiaki...
Vad i hela världen!? Inga varningsklockor tycks ljuda! Har de inte observerat att vi har förändrat kosten för våra barn radikalt sedan 70/80-talet fram till nu!? Idag äter våra barn, ungdomar och åldringar mer gluten och mjölk/kasein samt socker än någonsin tidigare! Naturligtvis får vi en nyrekrytering och hejdar vi oss inte blir katastrofen jämförbar med den globala uppvärmningen: den lugnas ned, det är ingen fara ... VEM skall sedan ta hand om alla sjuklingar!? Hur många kommer att vara arbetsföra? Har vårt samhälle, vi, råd med det här?

Vi lär oss att gluten och gliadiner samt lektiner (sockerbindande proteiner) är något vi skall akta oss för om vi har celiaki eller är intoleranta och att många av oss kan äta havreprodukter eftersom det inte innehåller varken gluten eller gliadiner utan aveminer ... dock vet ju många av oss att en del barn, de som får de värsta symptomen (de som i dag hamnar inom ASD/autism spektrum disorder, ångest, psykos och schizofreni) kan ha svårt för socker, potatis, vetestärkelse, ris, soja, havre, majs, quinoa, spenat mm.
Balansgången kan således vara skör och, beroende av vilka krav man har på vad som kan ses förnöjsamt med en kostförändring, så får man helt enkelt prova sig fram genom att söka upp sådana som jobbat inom det här området en tid eller läsa i allt vad böcker och sökningar som man får tag på.
Att många av oss kan äta havre skriver Staffan Lindeberg om i sin bok, Maten och folksjukdomarna .

SYMPTOM VID CELIAKI och GLUTENINTOLERANS:
Dålig viktuppgång, diarré, förstoppning, utspänd buk, trötthet, viktnedgång, blekhet, svaghet, ödem, sen utveckling, muskelatrofi, perifer neuropathi, kortvuxenhet, försenad pubertet, buksmärtor, aptitlöshet, illamående, kräkningar, munblåsor, leverpåverkan, eksem, alopecia, anemi, B12-brist, järnbrist, brist på folsyra, osteoporos, emaljskador, skelettrubbningar/deformitet, ledsmärtor, myopati, muskelkramper, epilepsi, ataxi, yrsel, huvudvärk, infertilitet, missfall, prematuritet, låg födelsevikt, ångest, depression, apati, irritabilitet, dålig skolprestation och säkert en hel del andra symptombilder (se under länkar)

Dessutom ökad risk för autoimmuna sjukdomar, artrit, Chrons sjukdom liksom struma, kromosomrubbningar, tumörer i mage/tarm, diabetes och fetma kan utvecklas vid celiaki/glutenintolerans


BEHANDLING och BEMÖTANDE
Avslutningsvis kan jag säga att man, i den film jag utgår från i det här inlägget, "Celiaki - Glutenintolerans - Forskning i framkant - Vad man egentligen vet", rekommenderar glutenfri kost, enzymtabletter som spälkar gluten, stänga den läckande tarmen (förslagsvis genom kost som är 100% fri från gluten OCH kasein, mina rekommendationer på basis av vad jag erfarit bl.a. via föreläsningar/konferenser som Norsk Protein Intoleranse Forening anordnat)hämma transglutaminas (gå med i NPIF's forum för att lära dig mer) och använda pre- och probiotika - där jag kan rekommendera fermenterade grönsaker som ex. surkål men även tarmbakterier som ProbioZym och Probiform.

Inga kommentarer: