torsdag 6 oktober 2011

Samsjuklighet vid schizofreni eller åkommor som kan uppstå vid psykiskt dåligt mående

Ingen kommer att dö av att sluta äta mjöl-, mjölk- och sojaprodukter!
Samsjukligheten som uppstår vid schizofreni kan diskuteras och vändas hit och dit men VAD säger vi efter att vi sett på "MAT eller PILLER" och läst böcker som "Maten och folksjukdomarna" (se under min flik "Stimulering") eller "Kärnfrisk familj". Kan vi då förneka att kosten har betydelse!? Kan vi då förstå varför det råder samsjuklighet!?

Det är en mänsklig rättighet att få reda på att kosten kan förändra sjukdomen positivt
Den dagliga och anpassade kosten liksom rörelsen kan vara av avgörande betydelse för ett friskare liv och det är en mänsklig rättighet att få information om detta! En GFKFSF-kost, således en kost utan mjölk-, mjöl- och sojaprodukter med kraftig reducering av socker och andra smakförstärkare mm. samt kosttillskott som hjälper till att forcera fram en bättre balans i biokemin kan ge individen möjligheter bli friskare inom loppet av några månader! INGEN skall få tiga om det, att möjligheterna finns! Lägger man där till de dagliga och anpassade rörelseaktiviteten kan den positiva utvecklingen få möjligheter gå en snabbare. En livsstilsförändring kan, med största sannolikhet, få de flesta individer med beteenden som i dag kan tolkas höra till neuropsykiatri och psykiatri, att bli friskare!

Kosten boven bakom sjukdomen?
Själv ser jag schizofreni som "ett vuxet sätt" att få autism och liknande störningar på! Idag kan jag glädjas åt den forskning som lyfter fram att glutenkänslighet hos mamman kopplas till ökad risk för schizofreni hos barnet och ser fram mot den dag då psykiatrin börjar lägga ihop pusselbitarna deprimerad mor och barn med schizofreni! Depression och liknande tillstånd kan, med största sannolikhet, vara en reaktion på att individen är intolerant mot bland annat mjöl (gluten) och OM barnet sedan "får problem (symptom) i kvadrat" kan det, med största sannolikhet, bero på att modern speglade sig i fadern (en fader med beteenden som kan utvecklas bland annat genom intolerans mot mjölk och mjöl). Inte alla barn i familjen utvecklar samma symptom men när man börjar kika på familjen under lupp så är det inte så ovanligt att även de andra barnen i familjen bär på en del avvikande beteenden som möjligen skulle kunna benämnas med en diagnos som hör till områden som neuropsykiatri eller psykiatri...

Psykiatri får förhoppningsvis sadla om...
Förhoppningsvis är det så att båda områdena får sadla om lite och lägga en hel del av dessa diagnoser inom områden som biokemisk obalans på grund av intolerans mot mjölk-, mjöl- och/eller sojaprodukter, sockeröverkänslighet, annan förgiftning, läckande tarm, brist på vitaminer och/eller mineraler etc.

Inga kommentarer: