fredag 15 april 2011

Uppsala universitet - Rörelse som signalerar liv viktigast för spädbarn - Mynewsdesk

Min tolkning av denna forskning är att det, med största sannolikhet, inte är så konstigt att barn tolkar utifrån vilka sinnen som står öppna... halvstängda, eller stängda dörrar, såsom stimuli via den egna rörelsen, torde vara mer svårt för barnet att använda sig av - barn med autism har ofta vidöppna dörrar via bland annat stimuli via ljud och ljus.

Med anledning av det så kanske det inte är så märkligt att barn med autism alltid valde att titta på den audiovisuella synkronin i stället för den biologiska rörelsen? Man skulle kunna jämföra med hur de väljer bort stimuli via beröring genom att vända bort blicken från "den förövare" som de känner in riskerar att ta på deras hud - ett sinnesområde som de har en enorm överkänslighet för stimuli via. Barn med autism har ju, med största sannolikhet, inte fått en fullgod känsla för sin egen rörelse, så denna halvstängda dörr väcker inte lika stor uppmärksamhet som den mekaniska som kanske skulle kunna uppfattas som mer strukturerad för dessa barn.

Uppsala universitet - Rörelse som signalerar liv viktigast för spädbarn - Mynewsdesk

Inga kommentarer: