torsdag 14 april 2011

Media puffar för medicinering av adhd - är de välbetalda av läkemedelsbolagen?

I en artikel om en kvinna som äntligen fått diagnos och förstått varför hon varit som hon varit puffar man för medicinering och skriver, som vanligt, inte ett ord om vilka möjligheter som finns till ett friskare liv genom kompensation, kost, kosttillskott och den dagliga rörelseaktiviteten. Men det skriver jag om i den här bloggen!

Ju tidigare bedömning av området känsel (berörings-, balans- samt led- och muskelsinnet, men även via ljus, ljud, lukt och smak), där barnets över- respektive underkänslighet för stimuli kartläggs, desto mindre risk för att barnet utvecklar de avvikande beteenden och strategier som kan räknas som diagnoskriterier för bland annat neuropsykiatriska och en del psykiatriska diagnoser. Kartläggningen ligger till grund för de åtgärder som sedan sätts in;

>kompensationen skall vara lika självklar som glasögon eller hörapparat, individuellt utprovat och anpassat. Kompensation består inte enbart av hjälpmedel utan även av åtgärder såsom mer tid, sitta nära eller i ett hörn etc. beroende av störningens utbredning och intensitet. Kompensationen skall, naturligtvis, kunna ske dagligen och efter speciellt behov.

>stimulering såsom kost, kosttillskott och fysisk aktivitet skall, liksom kompensationen, vara individuellt utprovat och anpassat samt kunna ske dagligen och allt efter speciellt behov. Att kost, och kosttillskott, är av betydelse för utvecklingen av beteenden är visat genom beprövad erfarenhet, studier och forskning liksom den dagliga rörelsen. Inom loppet av tre veckor händer oftast en hel del med barnet men man skall ge det tid och hålla på i minst tre, helst sju månader, innan man ger upp och säger att det inte hade effekt på just det här barnet!

I det akuta skedet kan det vara motiverat prova medicinering - med målsättning att den skall kunna trappas ned och tas bort helt med hjälp av individuellt anpassad kompensation och stimuli!

http://www.expressen.se/noje/extra/1.2395431/caroline-giertz-vi-kanske-inte-hade-skilt-oss-om-vi-vetat-om-detta

Inga kommentarer: