söndag 6 februari 2011

Våra barn äter arsenik, kadmium och mangan som finns i ris och gröt

Liksom trädet behöver våra barn rätt näring för att kunna utvecklas så positivt som möjligt...

Våra barn, som dagligen äter gröt och ris, får i sig arsenik, kadmium och mangan
Det verkar vara som så att ju längre vi har förmågan att amma desto mindre blir risken för att de skall fara illa av dessa ämnen - senare, då barnet börjar äta, tycks valet (OM vi nu har någon möjlighet att välja) av produkter och vatten bli en avhjälpande faktor.

Autism och känslighet för rismjölk
När jag varit och lyssnat på DAN!- och BAN! konferenser, i Oslo 2008 och i Stockholm januari 2010, kom det fram att en del barn som blivit friskare med hjälp av en kost fri från gluten (mjöl) och kasein (mjölk) visat sig reagera negativt på rismjölk. Nu undrar jag OM det skulle kunna bero på dessa ämnen!? 

Gifter, och brister, påverkar våra barns utveckling negativt
Det finns all anledning misstänka att gifter och brister, de som jag skriver om 'till och från' i denna blogg, ligger och stör på nervsystemets funktion. 'Störningsmomentet' påverkas bland annat våra barns förmåga att känna in sig själva och sin omvärld negativt - vilket avspeglar sig i barnets förmåga att göra som andra barn, av samma ålder och kön, gör - och barnets beteende blir då avvikande från de andra barnen!

I NE (Nationalencyklopedin) kan vi läsa att "Arsenik produceras och saluförs främst som arseniktrioxid, "vit arsenik", ett klassiskt lönnmördargift..." så arsenik, utan trioxiden, lär väl inte vara riktigt lika farlig... eller?

På Karolinska Institutets hemsida kan vi läsa att reglersystemet för nyfödda barn, och flera månader uppåt, är outvecklat och därför kan det dröja innan de får ett fullgott skydd mot mangan - mangan är ett grundämne som vi alla har behov av men spädbarnen kan ta emot för mycket mangan när de inte föds upp på bröstmjölk. För höga halter av mangan i dricksvatten har satts i samband med neurotoxiska effekter hos en grupp äldre - således att deras förmåga att röra sig, balansera upp sig, se ordentligt etc. har påverkats negativt. KI menar att det finns ett behov av vidare forskning kring samband mellan symptom från nervsystemet och barns och äldres manganintag innan man kan dra några säkra slutsatser...

På flera ställen, då Du söker på orden kadmium skador, får Du klart för Dig att njurarna ligger i betydligt högre riskzon, än de gjorde för hundra år sedan, att skadas och stora skulder till detta är konstgödsel, avloppsslam, luftnedfall och kalkning som av vår odlingsbara mark. De stora riskgrupperna kan få negativ påverkan på sina njurar är rökare, gravida kvinnor och vegetarianer - en bra samlingssida för detta finner Du på http://www.gunnarlindgren.com/hotetfrankadmium.pdf- Spädbarnens njurar vågar vi inte tänka på när vi nu ger dom av detta ris och detta vete...


Svenska livsmedelsverket tycker dock inte att vi skall vara oroliga eftersom modersmjölksersättningen och mannagrynsgröten innehåller "naturliga halter" av mangan, arsenik och kadmium...

Inga kommentarer: