måndag 25 oktober 2010

Ätstörningar och självskadebeteenden hänger ofta ihop

Ätstörningar och självskadebeteenden hänger ofta ihop - med opioida peptider
Opioida peptider har en morfinliknande effekt! De orsakar bl.a. störningar inom området känsel - störningar som utvecklar avvikande beteenden, beteenden som diagnostiseras och medicineras...

Självbevarelsedrift att reglera kosten?

Kan det vara självbevarelsedrift att reglera kosten då man mår dåligt av den kost man äter, eller då man blir överkänslig för stimuli via beröring genom den kost man äter? Skulle det möjligen kunna kallas för ett naturligt fenomen?

Självbevarelsedrift att självskada sig?
Att utveckla ett självskadebeteende, då den kost man äter med största sannolikhet ger upphov till störningar inom området känsel, skulle möjligen också kunna kallas för självbevarelsedrift - precis som när man varit hos tandläkaren och blivit bedövad!? Man nyper, eller biter, sig i kinden för att känna att den är där... Hur beter man sig då när man får känslan av att "man bor" i en bedövad kropp eller när hjärnan känns som den är "inlindad i bomull"... möjligen kan man ta till metoder som att rispa, eller skära sig samt dunka huvudet hårt i väggen för att få bekräftelse - bekräftelse på att kroppen, eller hjärnan, är där, trots känslan av att den inte är där...

Känslan kan mycket väl uppstå av de opioida peptiderna som härbärgerar ens kropp - opioida peptider som uppkommer då vi inte har de enzymer, i våra tarmar, som skall bryta ned proteinerna i mjölk, mjöl och soja - opioida peptider som har en morfinliknande effekt på vårt nervsystem... det är därför som Ethan "ser full ut" på videodokumentationen, där han tillfrisknar inom loppet av tre veckor* (så fort går det inte för alla!) när hans kropp slipper belamras med mjölk-, mjöl- och sojaproteiner som den inte kan bryta ned!

Tystnad kväver uppkomst av kunskaper som kan ge andra möjligheter
Total tystnad, inom den svenska sjukvården, kväver de kunskaper om vad proteinintolerans kan orsaka för beteendeavvikelser - kunskaperna om medicinenes goda effekter på dessa beteendeavikelser tillåts däremot att manglas ut dag och natt, genom media, utan någon som helst form av ifrågasättande... ifrågasättande tystas ned med orden evidens och vetenskap - hur beprövat det än må vara!

Kanske bäst att jag håller tyst om vilka möjligheter som finns, till ett friskare liv - för dem som har fått, eller förväntar sig få, neuropsykiatriska, psykiatriska och vissa neuromuskulära diagnoser - genom kompensation (fysisk och psykisk) och stimulering (anpassad kost, kosttillskott samt via lek- och fritidsaktiviteten)...

Kanske bäst att hålla tyst... genom tystnaden kvävs alla nya kunskaper - en taktik som den svenska sjukvården tagit fasta på!

I artikeln som presenteras på DN kan vi läsa att självskadebeteenden är vanligt i samband med ätstörningar...

http://www.dn.se/nyheter/varlden/sjalvskadebeteende-vid-atstorning-1.1184997

Inga kommentarer: