torsdag 17 juli 2008

Autismepidemin sprids


Autismepidemin sprids av brist på sol, vitamineraler och Omega 3 samt gifter såsom socker, opioida peptider m.m.

Med hjälp av DN, Expressen och andra tidningar sprids kunskaperna om att solbrist ger autism. Inte många ord om hur beroende nervsystemet är av vitamineraler för att kunna fungera på ett tillfredsställende sätt och inte ett ord om hur gifter och brister kan påverka våra barns och ungdomars nervsystem.
Ja, visst är det märkligt! Nu befaras en epidemi av Autism eftersom ÄVEN D-vitaminbrist tycks störa på nervsystemet (som naturligtvis är beroende av en balans vad gäller vitamineraler för att uppnå fullgod funktion) samtidigt som man nämner mycket lite om de gifter och brister som omger oss västerlänningar!
En stor bov i dramat, gifter som vi har i väster men få har i öster, är den homogeniserade mjölken (för att få hållbarhet på mjölken slår vi sönder fettkulorna som omges av kaseinet... således slås även kaseinet sönder, vilket skulle kunna vara en del av förklaringen till de störningar som blir på nervsystemet) OCH det preparerade mjölet (för att brödet skall bli så fluffigt som möjligt tillsätter vi EXTRA gluten i det redan glutenrikt odlade mjöl vi har!). De gifter som bildas i de kroppar som saknar de enzymer som skall bryta ned proteinerna i mjölk och mjöl, opioida peptider, och deras morfinliknande effekt på nervsystemet - ett beroendeframkallande gift som gör att många av dessa individer blir beroende av just mjölk- och mjölpårodukter - tar den svenska sjukvården INGEN som helst notis om.
Däremot har läkare i bl.a. Norge kommit en lång bit på väg här. Kunskaper finns att hämta på bl.a. www.npif.no och www.neurozym.com
Andra gifter är bl.a. socker och andra smakförstärkare, flamskyddsmedel m.m. Gifter, såsom opioida peptider, tycks ligga och störa på nervsystemet; störningar som gör oss mindre medvetna om oss själva och vår omvärld och således ger oss svårigheter att möta vår omvärld på ett medvetet och vuxet sätt.
En annan stor bov torde vara den brist på Omega 3 som vi idag utsätter våra barn och ungdomar för. Om detta finns mycken forskning som förklarar uppkomsten av många neuropsykiatriska och psykiatriska åkommor som diagnostiseras för att kunna medicineras!
Bristen av Omega 3 tar sjukvården idag RINGA hänsyn till!
Andra brister är bl.a. avsaknad av kompensation för det dolda funktionshindret - perceptionsstörningar torde vara minst lika viktiga att bedöma, behandla och bemöta i tid, och torde kunna jämföras med och, precis som vi idag tar som en självklarhet, vad gäller syn- och hörselstörningar! - brist på magnesium, kalk (där mjölk då inte är den bästa källan för oss med mjölkintolerans) och andra vitamineraler. Men nu har jag skrivit så mycket om det i min blogg så det kan bli tjatigt. Det kan även vara bra att tjata/föra dialog, tills folk blir medvetna om vad som är på gång; ett beroende av livslång medicinering! Brist på stimulering leder till sensorisk deprivation och kan, enligt forskning, orsaka avvikande beteenden såsom självskadebeteende, depression, apatiskt beteende m.m.
Brister och gifter som leder till läs- och skrivsvårigheter, autism, ADHD, depression, självskadebeteende, bipolär sjukdom, autoimmuna sjukdomar m.m. tycks den svenska sjukvården idag ignorera fullständigt!
Man kör i stället racet med medicinering och samtal, år ut och år in... att avgifta sig kan också ta tid men efter några månader, till några år (beroende hur svår förgiftning man har) ger man ju sig själv en friskare kropp som blir mindre beroende av medicin!
MEN läkemedels-, mjölk-, mjöl-, sockerindustrin m.fl. INDUSTRIER ÄR BEROENDE AV ATT VI INTE BLIR MEDVETNA om vad som orsakar dessa neuropsykiatriska och psykiatriska samt inflammatoriska tillstånd! De tjänar MÄNGDER av pengar på att vi INTE VET!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Autisma sprids av borrelia!
Borrelia anses vara en orsak till autism.
ska hämta en länk till dig.

neuropedagogen sa...

Möjligen kan även Borrelia vara en av de hundratals bidragande orsakerna till att bl.a. autism OCH andra s.k. neuropsykiatriska funktionshinder utvecklas eftersom det är´gifter som ligger och stör på den human haptiska perceptionen, en störning som bidrar till att individen utvecklar olika beteenden beroende av hur stor intensitet och hur stort område som är drabbat av förgiftningen alternativt bristen eller både ock!