måndag 23 juni 2008

Autism kan behandlas/förebyggas med enklare medel än medicinering


Öppna dörren till ett friskare liv för Ditt barn och Dig själv!

Synligen friska barn kan "insjukna i autism" och/eller andra neuropsykiatriska och psykiatriska "sjukdomar" av de gifter vi idag förser dem med

Om vi matar ett barn med mjölk- och/eller mjölprodukter, ibland även sojaprodukter, kan de sakta men säkert, få symptom/beteenden som leder till diagnos såsom autism, asperger och/eller ADHD. Det vi gör är att vi sakta men säkert "bedövar" barnet med hjälp av opioida peptider. Dessa peptider har en morfinliknande effekt på nervsystemet: peptiderna ligger och stör på nervsystemet, likt alkohol, socker, morfin, färgämnen, smakförstärkare, kvicksilver m.fl. gifter också kan orsaka!
Dessa gifter är sedan mer eller mindre svåra att få ur kroppen. Ju snabbare vi förstår desto mindre risk att vi skadar barnets nervsystem och tillfrisknande kan komma rätt snart - se den bifogade länken!

http://www.youtube.com/watch?v=2EJUsyypI4Y och http://www.npif.no/

Även brister kan störa nervsystemets funktioner och orsaka liknande symptom som de gifter vi idag utsätter våra barn för

Brist på stimulering, ofta finns behov av induviduellt anpassad stimulering beroende av vilken störning som föreligger (störningar på nervsystemet kan orsaka störningar på de stimuli barnet får via berörings-, led och muskel- samt balanssinnet och/eller via stimuli från ljud, ljus, lukt och smak) men även dagens inaktiva samhälle (dator, TV, rulltrappa, bil, buss, tvättmaskin, bakmaskin etc.) stör barnets behov av daglig sensorisk och motorisk stimulering.
Stimulering är en färskvara därför har vi ett behov av daglig stimulering.
Brist på stimulering, sensorisk deprivation, kan ge olika symptom på olika individer, bara efter några timmar. Symptomen visar sig såsom huvuddunkningar, ordramserier, total inaktivitet etc.
Brist på Omega 3 kan orsaka liknande symptom som barnen får av gifterna! Därför är det viktigt att ge barnet extra tillskott av Omega 3, helst från växtriket (kallpressad linfröolja innehåller mycket Omega 3 liksom morEPA och ger balans i dagens Omega 6 överskotts samhälle) för att undvika kvicksilver och andra gifter som vi idag utsätter våra fiskar för. Vitamineraler som tillskott är även det att föredra eftersom de frukter, grönsaker och djurkött vi idag äter innehåller betydligt mindre näring när de är odlade/framtagna med hjälp av konstgödning/kraftfoder. Har Du råd så ge Ditt barn och Dig själv Kravodlat och vilt!

Så är det; många av de gifter och brister vi idag ger våra barn kan leda till störningar på nervsystemet som i sin tur kan leda till beteendeavvikelser som vi sätter namn på i form av olika neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser! Diagnoser som vi sedan behandlar med mediciner i form av Ritalin, Concerta och liknande samtidigt som vi struntar i orsaken till beteendeavvikelserna! Bra för läkemedelsföretagen men inte bra för våra barn!

Inga kommentarer: