onsdag 3 oktober 2007

läs- och skrivsvårigheter hos 40.000 bönder, enligt LRFKan det vara så illa att de lider av mjölkintolerans och i stället för att bilda aminosyror av proteinerna i mjölken så bildas det opioida peptider som ligger å stör på nervsystemet;


känselstörningar i form av kinestetiska- och vestibulära perceptionsstörningar påverkar förmåga att känna in rörelsen och få ett motoriskt minne samt en automatisering av rörelsen i bl.a. fingrar och/eller mun påverkar läs- och skrivutvecklingen negativt; motoriskt minne och koncentrationsförmåga påverkas negativt av dessa störningar... Även motorik i öra och öga kan påverkas av dessa störningar...


Kan det vara "så enkelt"? Är många av oss "inte gjorda för" att förtära mjölkprodukter?


Sök på Googles om Du vill höra mer om de 40 000 bönderna med sina läs- och skrivsvårigheter!

Inga kommentarer: