måndag 23 juli 2007

Autism och ADHD av mjölk- och mjölprodukter och andra gifter?Autism och ADHD och liknande funktionshinder kan utvecklas ur födoämnesallergier, "överkonsumtion" och andra ämnen som blir till gift för våra kroppar
Födoämnesallergier kan Du läsa mer om när Du söker på Googles. En del födoämnen, bl.a. mjölk, mjöl och soja, blir till gifter, för en del av oss, eftersom vi inte kan bryta ned en del av, eller alla, av dessa proteiner i nämnda födoämnen.
Dessa proteiner blir då till opeoida peptider (peptider som bl.a. norrmännen kan analysera via ett urinprov, peptidanalys - i Sverige finns inte detta "fenomen"... men det finns bl.a. i Norge, Canada, USA och England!) som passerar blod-hjärnbarriären och påverkar vårt nervsystem negativt; min hypotes är att de förändrar kemin på så vis att vi får perceptionsstörningar.


Enligt Dr Gunnar Brönstad på Neurozym AS (som är "upplärd" av Dr Karl Reicheld på Rikshospitalet i Oslo och som arbetat med detta i närmare 35 år) har dessa peptider en morfinliknande effekt på nervsystemet och de neuropsykiatriska funktionhindren är ej neuropsykiatriska utan neurologiska funktionshinder.
Här sammanfaller min hypotes med Dr Brönstads och Dr Reichelds arbetslivserfarenheter; individer med proteinintolerans får beteendestörningar - dessa beteendestörningar, avvikelser, finns hos individer som har fått diagnoser såsom exempelvis autism och ADHD men även andra neuropsykiatriska funktionshinder.


Möjligen har vi olika kunskaper om vad som utvecklar dessa beteendestörningar; mina kunskaper grundar sig på teorier från bl.a. Jean Ayres, Oliver Sachs, Tore Duvner och min skolning i neurofysiologi, vars författare jag dessvärre tappat namnet på just nu (han skall få upprättelse så snart jag kommer till igen) - dessa teorier, medicinskt grundade, utgår från att stimuli via våra sinnen ger oss förnimmelser som ger oss upplevelser, som i sin tur leder till erfarenheter som leder till handlingar/beteenden som, efter "några varv till" i sin tur leder till tankar, kognition. Utifrån vars och ens erfarenheter utvecklar var och en av oss beteenden, både fysiska och psykiska, som formar oss till personligheter!

Beteendestörningar är med största sannolikhet en frukt av perceptionsstörningar: beroende av dess utbredning och intensitet formas olikheten i vårt beteende; "utan" perceptionsstörningar så räknas vi till "narmalpopulationen"... Således leder perceptionsstörningar - som uppkommer ur kemiska obalanser i vår kropp, som i sin tur uppkommer av olika gifter (bl.a. födoämnesallergier men även andra gifter såsom ex. pcb, flamskyddsmedel, kvicksliver etc.) - till beteendeavvikelser som vi idag sätter namn på i form av olika diagnoser och då oftast neuropsykiatriska sådana!

Dessa neuropsykiatriska funktionshinder, som således utvecklas p.g.a. gifter, bl.a. opeoida peptider, försöker sedan läkare, och andra, övertyga oss om att vi skall bota med hjälp av psykofarmaka, morfinliknande preparat (Ritalin, amfetamin m.m.) - i ryggen har de de stora läkemedelsföretagen som gör enorma vinster, och vill göra än mer vinster, på våra barn, ungdomar och vuxna som kommit i kemisk obalans p.g.a. vårt sätt att idag hantera maten!

Födoämnesallergi, och andra allergier/astma uppstår av vårt förändrade sätt att hantera sädesslag, uppfödning av grisar, nötkreatur, fjäderfä och fisk på!

Om ni inte orkar ta bort allt vad mjölk- och mjölprodukter heter; återgå då, åtminstone, till gammaldags mjölk och bovetemjöl! Men allra helst bör ni köra stenålderskost, thailändsk-, japansk- och kinesisk mat! Ingen i dessa länder, har p.g.a. avsaknad av bearbetat vetemjöl och mjölk, värre näringsbrist eller kalkbrist än vad vi har i Sverige!

Möjligheterna finns att bli friskare, från allt vad neuropsykiatriska funktionshinder heter, med hjälp av anpassad kost och kosttillskott!

Jag återkommer och berättar då om den lilla tjejen med infantil autism, den stora killen med samma diagnos, tjejen på mellanstadiet med ADHD och syskonparet med språkstörningar som blev friskare med hjälp av anpassad kost och kosttillskott!
Nyckelord:
autism adhd födoämnesallergier opeoida peptider peptidanalys perceptionsstörningar neuropsykiatriska funktionshinder neurologiska proteinintolerans beteendestörningar allergi astma stenålderskost anpassad kost kosttillskott infantil

2 kommentarer:

Helena sa...

Tack för inlägget!

neuropedagogen sa...

Tack för att Du tittade in!