torsdag 9 oktober 2014

Läslust finns först då förmåga till motorik finns - om inte skall barnet få använda sig av vår moderna teknik!

Barnets läs- och skrivsvårigheter belastas allt för ofta föräldrar och lärare!

Inga kommentarer: